Posted in | Microscopy | Nanoanalysis

Forskare Använder denBaserade Infraröda Spektroskopin för den PolymerNanostructure Karakteriseringen

Nanotechnology-Baserat materialID möjliggör kritiskt nödvändig kemisk metrology för nano-fabriks-

Är den Infraröda Spektroskopin för det Atom- StyrkaMikroskopet enbaserad materialIDteknik (kreditera: Universitetar av Illinois på Urbana-Champaign)

En av de nyckel- prestationerna av nanotechnologyeraen är utvecklingen av fabriks- teknologier som kan fabricera nanostructures som bildas från multipelmaterial. Sådan nanometer-fjäll integration av sammansatt material har möjliggjort innovationer i elektroniska apparater, sol- celler och medicinsk diagnostik.

Stunder där har varit viktiga genombrott i nano-fabriks-, där har varit mycket mindre framsteg på mätningsteknologier som kan ge information om nanostructures som göras från multipeln integrerade material. Forskare på Universitetar av Illinois Urbana-Champaign och Anasys Instrumentera Inc. anmäler nu ny diagnostik bearbetar som kan stötta denfabriks- spjutspetsen.

”Har Vi använt det atom- baserade infraröda spektroskopin för styrka mikroskopet (AFM-IR) för att karakterisera polymernanostructures, och system av inbyggda polymernanostructures,”, sade den William Konungen, Högskolan av att Iscensätta SalighetProfessor i Avdelningen av Mekanisk Vetenskap och att Iscensätta på Universitetar av Illinois Urbana-Champaign. ”I denna forskning, har vi varit kompetent chemically att analysera polymern fodrar så litet som 100 nm. Vi kan också klart skilja olika nanopatterned polymrer genom att använda deras spectra för infraröd absorbering som erhållande av AFM--IRtekniken.”,

I AFM-IR riktas en snabbt pulserad (IR) infraröd laser på på ett tunt tar prov som absorberar IREN lätt och genomgår thermomechanical utvidgning för for. En AFM-spets i kontakt med polymernanostructuren genljuder som svar på utvidgningen, och denna resonans mätas av AFMEN.

”Har har Stundnanotechnologists long long intresserats i det fabriks- av inbyggda nanostructures, dem begränsats av bristen av bearbetar som kan identifiera materiell sammansättning på nanometerfjäll.”, said Craig Prater, co-författare på studien och chefen som teknologi kommenderar av Anasys, Instrumenterar Inc. ”Erbjuder AFM--IRtekniken att den unika kapaciteten samtidigt ska kartlägga nanoscalemorfologin och ska utföra kemisk analys på nanoscalen.”,

Källa: http://engineering.illinois.edu/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit