Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

Du Pont Pudrar Beläggningar Andina som är Utvald som den Industriella Nanotech Fördelaren

Industriella Nanotech, en dyka upp global ledare i nanotechnology baserad energi - besparinglösningar som meddelas i dag, att Företaget har skrivit in in i en fördelningsöverenskommelse med Du Pont Pudrar Beläggningar Andina till serven som en fördelare i Columbia och Venezuela för Företagets den patenterade Nansulate (R) produkten fodrar av termisk isolering och skyddande beläggningar för Oljan, och Gasar Bransch.

Efter 2004 har Nansulate (R) beläggningar använts som en innovativ lösning för effektiv termisk isolering, och korrosionsförhindrandet för leda i rör, behållare och annan utrustning och för förhindrandet av korrosion under isolering (CUI).

”Ser Vi framåtriktat till arbetet med Du Pont Driver Beläggningar Andina,” påstod Francesca Crolley, V.P.-Näringslivsutveckling för Industriella Nanotech, Inc. ”Har De ett brett och omfattande att erfara i designen, tillverkningen och tillförselen av kick-kapacitet skyddande beläggningar fokuserade på Olja & att Gasa och specialiserad bransch. Deras kunskap och erfar levererande yttre beläggningar för pipelines, och lagringsbehållare, industriella processaa växter, petrochemicals, raffinaderin, bevattnar bransch och att bryta bransch och många andra sektorer som väldeliga ska, gynnar tillväxten av våra produkter i denna region såväl som erbjuder tillfället för att deras företag ska leverera hållbar teknologi för framkant till deras kunder.”,

En av världens största leverantörer av pudrar beläggningar för värmer inställningen, Du Pont Pudrar Beläggningar har sexton oberoende företag och femton forskning- och utvecklingslaboratorium i Nordamerika, Europa, Asien och Mellanösten. Du Pont Pudrar Beläggningar är en ledande producent av pudrar beläggningar i Nordamerika, och branschledare i dekorativa och funktionella beläggningar av högkvalitativt värmer inställningen.

Källa: http://www.industrial-nanotech.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit