Posted in | MEMS - NEMS | Nanobusiness

Den Omfattande Rapporten på Globalt Marknadsför för Nanoelectromechanical System

Enligt ett nytt marknadsföra forskningrapporten, ”Globala Nanoelectromechanical System (NEMS) Marknadsför (2012 - 2022) vid Applikationer (STM/AFM, Läkarundersökningen, Gasar/FlödesAvkännaren, RF), Produkter (Kopplar, Cantilevers), Delar (Nanotubes, Nanowires, Nanofilms), Material (Graphene, ZnO, SiC, GaN, SiO2)” som publiceras av MarketsandMarkets, slutsumman, marknadsför förväntas att ne $108,88 miljoner vid 2022, på en CAGR av 29,69% från 2012 till 2022.

Bläddrandet 130+ marknadsför data bordlägger, & 50+ figurerar spridning till och med 291 sidor, och djupgående TOC på ”Globala Nanoelectromechanical System (NEMS) Marknadsför (2012 - 2022) vid Applikationer (STM/AFM, Läkarundersökningen, Gasar/FlödesAvkännaren, RF), Produkter (Kopplar, Cantilevers), Delar (Nanotubes, Nanowires, Nanofilms), Material (Graphene, ZnO, SiC, GaN, SiO2)”.
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/global-NEMS-%28Nano-Electro-Mechanical-Systems%29-report-143.html

Ska Tidig sortköparear mottar 10% customization på rapporter.

Benämna ”NEMS” eller ”Nanoelectromechanical System”, är van vid beskriver apparater som integrerar mekanisk och elektrisk funktionsduglighet på nanoscalen. NEMS bildar det logiska nästa kliver av miniatyrisering från MEMS-apparater. NEMS integrerar typisk transistor-något liknande nanoelectronics med mekaniska utlösare, pumpar, eller bilar och kan därmed bilda kemiska, biologiska och läkarundersökningavkännare. Det känt härledas från den typiska apparaten dimensionerar i nanometeren spänner och att leda till lowen samlas, mekaniska resonansfrekvenser för kicken, potentiellt verkställer den mekaniska stora quantumen liksom nolla pekar vinkar, och ett kickytbehandla-till-volym förhållande som är användbart för ytbehandla-baserad avkännande mekanism. Bruk inkluderar accelerationsmätare eller kemiska avkännare av vikter i lufta.

Rapporten segregates overallen marknadsför för nanoelectromechanical system in i fem ha som huvudämne segmenterar; namely material, delar, produktteknologi, applikationer och geografi. I denna rapport förutses bästa-besegrar marknadsföra genom att använda båda bottnar-upp och att närma sig.

Rapporten beskriver de olika applikationerna av NEMS, bearbetar kontrollerar något liknande och utrustningar och att avkänna & och halvledar- halvledare. Alla tre ha som huvudämne applikationer är mer ytterligare segmenterat in i olikt under-segmenterar lik mikroskopisk applikation, samlas spektroskopin, airbags, powertrains, industriell, medicinsk trådlös kommunikation, RF-apparater och minnesapparater. Applikationen är ha som huvudämne segmenterar i rapporten, som på basen av applikationen segmentera alla annan segmenterar kategoriseras.

På basen av applikationerna beskrivas olika produkter i rapporten. Nano-produkterna kategoriseras på basen av deras användning i olika applikationer som beskrivas i rapporten. Ha som huvudämneprodukterna som beskrivas i rapporten, är nano-pincett, nano-cantilevers, nano-kopplar, nano-accelerationsmätare och nano-fluidic enheter. Olika nano-produkter används för olika applikationer som per deras rekvisita och materialen som används i dem.

Rapporten beskriver också olika nano-delar som är viktigt använda för tillverkning av nano-produkter. Ha som huvudämnenano-delarna som täckas i rapporten, är nanotubes, nanowires, nanofilms och nanobelts. Det finns olikt andra nano-delar lika nanocoils och nanogears, men de kommer under ha som huvudämnenano-delarna. I rapporten täckas skillnaderna i rekvisitan allra ha som huvudämnenano-delarna också.

Rapporten inkluderar också ha som huvudämnenano-materialen som används i produktionen av NEMS-apparaterna. Alla material kategoriseras in i tre ha som huvudämne typer; nano-belägger med metall namely, nano-halvledare, och nano-non belägger med metall. Olika material används i produktionen av olika nano-delar. Procentsatsaktien av de olika materialen på basen av deras användning i fabriks- nano-delar förklaras också i rapporten.

Denna rapport beskriver overallen marknadsför vid geografi in i Nordamerika, Europa, APAC och ROR. Nordamerika leder den total- NEMSEN marknadsför, följt av Europa och APAC. I RO, Mellanösten, och Afrika är de största bidragsgivarearna.

Källa: http://www.marketsandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit