Posted in | Nanoanalysis | Nanobusiness

Nieuw Rapport over de Globale Markt van de Spectrometrie van de Massa

Het Onderzoek en de Markten hebben de toevoeging van het „Globale Massa rapport van de Markt Spectrometrie 2011-2015“ aangekondigd aan hun het aanbieden.

De analisten van TechNavio voorspellen de Globale markt van de Spectrometrie van de Massa bij een CAGR van 7.83 percenten tijdens de periode 2011-2015 te kweken. Één van de belangrijkste factoren die tot deze marktgroei is bijdragen de verhoging van de opbrengst die in het segment Biopharmaceutical wordt geproduceerd dat beurtelings de het kopen capaciteit van dit segment voor massaspectrometers heeft verbeterd. De Globale markt van de Spectrometrie van de Massa heeft ook de groei toe te schrijven aan het Biopharmaceutical de industrievereiste getuigd om aan verordeningen te voldoen. Nochtans, vormt de lange vervangingscyclus van deze apparaten een uitdaging aan de groei van deze markt.

De Zeer Belangrijke verkopers die deze marktruimte overheersen omvatten Agilent Technologies Inc., Bruker Corp. Danaher Corp., Thermo Wetenschappelijk Inc. van de Visser, en Wateren Corp.

Andere verkopers die in het rapport worden vermeld: Inc. en Shimadzu Corp. van PerkinElmer.

Commentaar Gevend op het rapport, zei een analist van het team van de Hardware van TechNavio: „Één van de belangrijkste tendensen in de Globale markt van de Spectrometrie van de Massa is het gebruik van massaspectrometers voor de meting van nanoparticles. Nanoparticles wordt ideaal gezien gemeten met de hulp van transmissieelektronenmicroscopen, die uiterst duur zijn. Nochtans, hebben sommige laboratoria een manier om nanoparticles met de hulp van een massaspectrometer gevonden te meten, die rendabeler is.“

Volgens het rapport, is één van de belangrijkste bestuurders van deze markt de groei in de opbrengst van de biopharmaceutical bedrijven. De bedrijven van Biopharmaceutical zijn zeer belangrijke eindgebruikers van massaspectrometers. De groei in de opbrengst van deze bedrijven zal hen om in verfijndere het meten en het testen hulpmiddelen zoals massaspectrometers aanmoedigen te investeren.

Bron: http://www.researchandmarkets.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit