Posted in | Bionanotechnology

De Onderzoekers Creëren Miniatuur bio-Bots Gebruikend de Cellen van het Hydrogel en van het Hart

Zij zijn zacht, biocompatibel, ongeveer lang 7 millimeter - en, ongelooflijk, bekwaam zelf te lopen. Miniatuur „bio -bio-bots“ ontwikkeld bij de Universiteit van Illinois maakt sporen in synthetische biologie.

Miniatuur „bio -bio-bots wordt“ ontwikkeld bij de Universiteit van Illinois gemaakt van hydrogel en hartcellen, maar kan op hun lopen (Krediet: Elise A. Corbin)

Het Ontwerpen van niet elektronische biologische machines is riddle geweest dat de wetenschappers bij de interface van biologie en techniek hebben geworsteld op te lossen. Bio -bio-bots lopen toont de van de de capaciteits voorwaarts-ingenieur van het team van Illinois functionele machines gebruikend aan slechts hydrogel, hartcellen en een 3-D printer.

Met een veranderd ontwerp, zou bio -bio-bots voor specifieke toepassingen in geneeskunde, energie of het milieu kunnen worden aangepast. Het onderzoekteam, door U. van I. Professor Rashid Bashir wordt geleid, publiceerde zijn resultaten in de dagboek Wetenschappelijke Rapporten dat.

Het „idee is dat, door met biologische structuren ontwerpen, wij kunnen de macht van cellen en aard aan adresuitdagingen te kunnen uitrusten die de maatschappij onder ogen zien,“ bovengenoemde Bashir, Abel Bliss Professor van Techniek. „Als ingenieurs, hebben wij altijd dingen met harde materialen, materialen gebouwd die zeer voorspelbaar zijn. Maar Toch zijn er heel wat toepassingen waar de aard een probleem op zulk een elegante manier oplost. Kunnen wij wat van herhalen dat als wij kunnen begrijpen hoe te om dingen samen met cellen te zetten?“

De sleutel tot de bio-bio-botsbeweging is asymmetrie. Lijkend op een uiterst kleine springplank, elke heeft bot één lang, dun been dat op een stout ondersteunend been rust. Het dunne been is behandeld met ratten hartcellen. Wanneer de hartcellen, de lange beenimpulsen slaan, die bio-bot vooruit aandrijven.

Het team gebruikt een 3-D drukmethode gemeenschappelijk in snelle prototyping om het belangrijkste lichaam van bot van hydrogel te maken, een zacht gelatine-als polymeer. Deze benadering stond de onderzoekers toe om diverse conformations te onderzoeken en hun ontwerp aan te passen maximumsnelheid. Het gemak om ontwerp zal snel te veranderen hen ook toestaan om andere configuraties met een oog te bouwen en te testen naar potentiële toepassingen.

Bijvoorbeeld, voorziet Bashir bio -bio-bots gebruikend voor drugonderzoek of chemische analyse, aangezien de motie van bots kan erop wijzen hoe de cellen aan het milieu antwoorden. Door cellen te integreren die aan bepaalde stimuli, zoals chemische gradiënten antwoorden, zou bio -bio-bots als sensoren kunnen worden gebruikt.

„Ons doel is te zien of kunnen wij dit ding aan beweging naar chemische gradiënten krijgen, zodat konden wij iets uiteindelijk ontwerpen die een specifieke toxine kan zoeken en dan proberen om het te neutraliseren,“ bovengenoemde Bashir, die ook een professor van elektro en computertechniek, en van biotechniek is. „Nu kunt u over een sensor denken die en constant bemonsterend beweegt en iets nuttig, in geneeskunde en het milieu doet. De toepassingen zouden kunnen zijn velen, afhankelijk van welke celtypes die wij en waar wij met het willen gaan.“ hebben gebruikt

Daarna, zal het team werken om controle en functie, zoals het integreren neuronen aan directe motie of cellen te verbeteren die aan licht antwoorden. Zij werken ook bij het creëren van robots van verschillende vormen, verschillende aantallen benen, en robots die hellingen of stappen konden beklimmen.

Het „idee is hier dat u het kunt doen door voorwaarts-te bouwen,“ bovengenoemde Bashir, die de directeur van het de Micro en Laboratorium van de Nanotechnologie is. „Wij hebben de ontwerpregels om deze millimeter-schaal vormen en verschillende fysieke architectuur te maken, wat niet met dit niveau van controle is gedaan. Wat wij willen nu doen is toevoegt meer functionaliteit aan het.“

„Ik denk wij enkel beginnen de oppervlakte te krassen in dit verband,“ bovengenoemde gediplomeerde student Vincent Chan, eerste auteur van het document. „Dat is wat zo opwekkend over deze technologie - wat van de unieke mogelijkheden van de aard is kunnen exploiteren en het gebruiken voor andere voordelige doeleinden of.“ functioneert

Bron: http://www.uiuc.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit