Nano BASFS DialogFora Publicerar Rapporten på Genomskinlig Kommunikation Om Nanomaterials

Nano BASFS DialogFora framlägger dess slutrapport för dialogen arrangerar gradvis 2011/2012 i dag, November 22, i Berlin. Syftet av stamgästdialogen med tekniker från forskningsinstitut, fackföreningar, kommers, bransch, kyrkor såväl som miljö- och konsumentorganisationar var att frambringa gemensamma rekommendationer för att förbättra stordian i kommunikation om nanomaterials från producenter till konsumenter.

”Är det Nano DialogFora ett bra exempel av hur BASF är innovativ inte endast i att använda ny teknik för att framkalla ny produkt, men också i kommunikation om dessa teknologier,”, sade Wolfgang Weber, VicepresidentKommunikationer & den Regerings- FörbindelseBASF-Gruppen. ”Erfar Vår realitet visar att vi är på rätten spårar. Vi ska fortsätter därför dialogserien i framtid.”,

BASF har förat DialogFora som Är Nano efter 2008, danande det theonly företaget i Tyskland för att förfölja en stamgästdialog på ämnet av nanotechnology. ”Är Det mycket viktigt för oss att lita på och ett konstruktivt samarbete har framkallat över åren. Vi har skrivit in in i många - ibland svårt - diskussioner och har granskat vårt eget placerar,”, förklarade organisatören Carolin Kranz, Höga ChefKommunikationer & Regerings- Förbindelse. Deltagaren Rolf Buschmann av den Norr Rhine-Westphalia Konsumentupplysningen Center påstod: ”Föreställer det Nano DialogFora ett innovativt, och lyckat att närma sig till stakeholderkommunikationen som decisively har decisively formats av den speciala förpliktelsen och villigheten av deltagarna från många olika områden av affären och samhälle att koppla in i diskussioner.”, Det Nano DialogFora framkallades och dämpades av organisationen ”DialogBas”.

Över flera månader diskuterade dialogpartnerna som vetenskaplig information är tillgänglig, var kunskapsmellanrum finns och hur information kan praktiskt framläggas till konsumenter. Ämnena baserades delvist på specifika konsumentförfrågningar och talrika sakkunniga bedömningar. Genom Att Använda exemplen av smuts-impregneringsmedlet och antimicrobial textilar såväl som målar, och beläggningar, den gemensamma slutrapporten innehåller rekommendationer på hur information kan samlas inom företagen längs tillförselen kedjar för att göra kommunikation med konsumenter lättare. På den dagens händelsen i Berlin arrangerar gradvis resultaten av dialogen ska 2011/2012 framläggas, och diskuterat med Ulrike Höfken, Påstår Minister   för Miljö, Jordbruk, Mat, Att Växa för Wine och Skogsbruket av det Federalt av Rheinland-Pfalz och andra.

Slutrapporten och annan information på ämnet av nanotechnology kan finnas på BASF-websiten. Websiten innehåller information på ny produkt, och forskning projekterar såväl som resultaten av BASFS säkerhet forskar på nanotechnology. Det finns också ett tillfälle att skriva in in i dialog med företaget till och med att fråga ifrågasätter och utbyte av Viewpoint.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit