Het Nieuwe Rapport Analyseert Giftige Gevolgen van Nanomaterials

Het Onderzoek en de Markten hebben de toevoeging van het „Giftige Gevolgen van“ boek Nanomaterials aangekondigd aan hun het aanbieden.

De Giftige Gevolgen van Nanomaterials verstrekt het gebiedend werk van internationale deskundigen op het gebied van nanotoxicology die 8 hoofdstukken overspant. Een zeer belangrijke eigenschap van eBook is een brede dekking van fytotoxiciteit van nanoparticles, die grotendeels in vele teksten wordt veronachtzaamd.

Het eerste paar van hoofdstukken van dit boek behandelt de giftigheid van nanoparticles in installaties. Dit wordt gevolgd door een bespreking over de giftigheid van ijzeroxyde, titaniumoxyde en siliciumoxyde nanoparticles. Daarna, verstrekt het volume een uitvoerig overzicht van methodologieën die in nanotoxicologyonderzoeken worden gebruikt. De het besluiten hoofdstukken benadrukken de risico's verbonden aan het gebruik van nanoparticles en het milieueffect van nanomaterials.

Zulk een brede dekking van nanotoxicology maakt dit boek hoogst aan de wetenschappers van multidisciplinaire gebieden met inbegrip van nanotechnologists, toxicologen, farmacologen, milieuchemici en biomedische wetenschappers voordelig. Dit boek zou eveneens nuttig voor de individuen zijn die voor duurzaam gebruik van nanotechnologie bepleiten.

Bron: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit