Het Nieuwe Document Spoort de Europese Industrie Nanoelectronics aan om Onderzoeksinspanningen Te Verhogen

De organisaties AENEAS en CATRENE kondigden vandaag de publicatie van een nieuwe het plaatsen document` Innovatie voor aan de toekomst van Europa: Nanoelectronics voorbij 2020'.

Benadrukkend de behoefte aan Europa zijn onderzoek en innovatieinspanningen in nanoelectronics wezenlijk om te verhogen om zijn concurrentievermogen wereldwijd te handhaven, schetst het document een voorstel door bedrijven en instituten binnen nanoelectronicsecosysteem van Europa om 100 miljard € tot het jaar 2020 op een ambitieus die onderzoek en innovatieprogramma, te investeren in nauwe samenwerking met de Europese Unie en de Lidstaten wordt gepland en ten uitvoer wordt gelegd.

„Nanoelectronics is niet alleen strategisch belangrijk voor uit eigen beweging Europa, is het ook een zeer belangrijke machtigingstechnologie helpen alle sociale die uitdagingen oplossen in het programma van de EU- Horizon worden geïdentificeerd 2020,“ de bovengenoemde Villa van Enrico, Voorzitter van CATRENE. „Dit belangrijke nieuwe plaatsende document, dat is uitgewerkt en door alle belangrijkste actoren in het Europese nanoelectronicsecosysteem, met inbegrip van grote industriële bedrijven, het MKB, onderzoekorganisaties en academische instituten onderschreven, is bedoeld om besprekingen open te stellen over hoe het onderzoek en de innovatie In heel Europa in nanoelectronics kunnen worden gecoördineerd om zijn toepasselijkheid en economische waarde te maximaliseren.“

De de halfgeleiderindustrie van Europa en de onderzoekinstituten blijven centraal bij de op kennis gebaseerde economie van Europa, die een geschatte 30 miljard € bijdraagt tot de jaarlijkse opbrengsten van Europa. Zijn halfgeleiderbedrijven hebben dominante globale posities op zeer belangrijke toepassingsgebieden, zoals vervoer en veiligheid, evenals in uitrusting en materialen voor halfgeleider productie wereldwijd. Nanoelectronics niet alleen stelt nieuwe kansen open om de sterke punten van Europa in uitrusting en materialen voor digitale microchipproductie te exploiteren wereldwijd, biedt het ook kansen om Europese halfgeleider productie op 150mm, 200mm en 300mm wafeltjes uit te breiden om de hoogst gespecialiseerde die nano-schaalapparaten te produceren worden vereist om digitale spaanders aan real-world toepassingsmilieu's om te zetten. Creëren van deze nieuwe apparaten zal aan het handhaven van de wereld-leidende positie van Europa in de industriesegmenten zoals automobiel kritiek zijn, ruimtevaart, medisch, industrieel, en telecommunicaties.

De Dringende die strategieacties in het plaatsende document worden geadviseerd de toekomst van nanoelectronicsecosysteem van Europa te beveiligen omvatten uitbreiding van de specifieke begrotingen van de Europese Unie voor Sleutel Toelatend Technologieën om op hun gemeenschappelijke afhankelijkheid van nanoelectronics te wijzen; vereenvoudigd bericht en vergrote geschiktheid voor openbare financiering in nanoelectronics, en grotere nadruk bij de financiering van de Europese Unie voor regionale initiatieven om het voorgestelde programma te steunen.

„Ondanks klimaat dat van vandaag van strengheid, in technologieën het investeert die Europa door de 21ste eeuw zullen ondersteunen en belangrijke sociale uitdagingen zoals energieefficiency, veiligheid en de verouderende bevolking zullen oplossen, houdt economische steek,“ verklaarde M. Villa. „Wij zijn er stellig van overtuigd dat met de juiste investering en de programmacoördinatie In heel Europa, het Europese nanoelectronicsecosysteem opbrengsten de wereldwijd van Europa kan verhogen met meer dan 200 miljard € per jaar en tot extra 250.000 directe en veroorzaakte banen in Europa leiden.“

` Innovatie voor de toekomst van Europa: Nanoelectronics voorbij 2020' is beschikbaar voor download op de AENEAS en Catrene- websites.

Bron: http://www.aeneas-office.eu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit