Ha som huvudämne Biträdande TeckenÖverenskommelse för Arrowheaden att Integrera Dess Produkter in i SkärmProducentens Skärmar för Panel för Lägenhet

ArrowheadForskning meddelade i dag, att dess majoritet ägde dotterbolag, Unidym, har skrivit in en överenskommelse med en producent för skärm för ha som huvudämnevätske (LCD)kristall att integrera kol nanotube-baserade produkter in i skärmapplikationer.

”Är marknadsföra för lägenhetpanelskärmar över åttiomiljarddollar årligen, och vi är nu funktionsdugliga med en av världens ledare,” Snabb anmärkt Konst, VD av Unidym. ”Förväntar förbättrar Vi att våra produkter som förminskar fabriks-, kostar och avbildar kvalitets- i lägenhetpanelskärmar.”,

Under benämner av överenskommelsen, Unidym ska arbete med kunden för att integrera dess produkter in i den fabriks- kunden bearbetar. På avslutningen av utvecklingsförsöket ämnar partierna skriva in ett reklamfilmförhållande.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit