כור גבוהה שטף איזוטופ (HFIR) בשעה Oak Ridge National Laboratory קובע שיא עולמי עבור ריכוז נויטרונים הקרה

שטף גבוהה איזוטופ כור (HFIR) בשעה משרד האנרגיה של Oak Ridge National Laboratory קבע שיא עולמי עבור ריכוז של נויטרונים קר המשמשים חומרי לימוד.

רון Oak Ridge של הזקנה אומרת את עוצמת ברזולוציה גבוהה של נויטרונים יכולים ללמוד המבנה המולקולרי של החומר עמוק יותר מאשר מתקן אחר בעולם.

"מקור HFIR קר מספק את הקורה אינטנסיבי ביותר נויטרונים קר זמין," הזקנה אומרת. "עם זאת, הקהילה פיזור נויטרונים הוא מסוגל להשתמש הקורה כדי ללמוד את המבנה של חומרים."

שדרוג של הכור באוק רידג' התחיל לפני שנה, מתן הזדמנויות מחקר חדש.

"העובדה נויטרונים הם מגניב מספק אורך גל המאפשר להם להסתכל על מבנים בפירוט רב יותר ועושים מדגמים קטנים יותר", אומרת הזקנה.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit