ASML, Zeiss och Canon Undertecknar Överenskommelse på att Licensera Portföljar för Patent för HalvledareLithographyUtrustning

ASML-Innehav NV och Carl Zeiss SMT meddelade att varje har undertecknat en överenskommelse med Canon Inc. för den globala arg-licensen av patent i deras respektive sätter in av halvledarelithography och optiska delar, integrerad van vid tillverkning - går runt eller gå i flisor.

ASML och Zeiss med deras stora strömforskning- och utvecklingsförsök och att resultera vet, hur, välkomna denna överenskommelse med Canon, med dess väsentlighetpatentportfölj. Det ska är ingen överföring av teknologi, som hjälpmedlet ska ASML och Zeiss fortsätter för att konkurrera med alla spelare i marknadsföra på basen av deras kapacitet för att komma med ledande teknologier för att marknadsföra.

Arg-licensen hjälper de tre företagen att konkurrera friare i området som är relevant till deras kunder, som är det teknologisakkunskap och genomförandet, ganska än på immateriell rättighet (IP)rätter. ASML och Zeiss begås starkt till att investera i forskning och utveckling och ska fortsätter deras för mycket av vet hur och IP.

Överenskommelsehjälpmedlet, att företagen kan marknadsföra produkter, baserade på teknologi som täcktes av det annat parti desläkta patenten för lithography.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit