Posted in | Nanomedicine | Nanobusiness

Toegepaste Nanotech en Mitsui Versterken Verder de Overeenkomst van de Nanotechnologie

De nano-eigenaar, Inc. kondigde aan dat zijn hulp, Toegepaste Nanotech, Inc., is overeengekomen om zijn verhouding met Mitsui & Co., Ltd hard te maken. De partijen kwamen overeen om de optieovereenkomst uit te breiden en onderhandelingen voort te zetten naar het kader van een hoofd praktische verhouding en een overeenkomst. Dit vertegenwoordigt de volgende stap in de ontwikkeling van de verhouding van ANI met Mitsui.

Onder de voorgestelde structuur, zal Mitsui een contingente vergunning houden, sluitend in de termen waarin het kader van Mitsui zich sublicenses tot zijn vooruitzichten zal kunnen uitbreiden. Mitsui heeft een prijs betaald om hun positie als exclusieve hoofdvergunningshouder te beschermen door de huidige optieovereenkomst tot 31 Juli, 2008 voort te zetten. Op dat ogenblik, zal de bestaande optieovereenkomst eindigen. Tijdens de volgende drie maanden zijn de bedrijven van plan de besprekingen met potentiële die sublicensees reeds gezamenlijk te bevorderen door Mitsui worden geïdentificeerd. De voorgestelde hoofd praktische overeenkomst kan een exclusieve agentschapovereenkomst en/of een exclusieve vergunningsovereenkomst omvatten. De partijen zijn van plan het sublicensing proces onophoudelijk te controleren en hun begrip en activiteiten dienovereenkomstig aan te passen.

„Ik ben pleased dat deze verhouding zich in de richting die van Mitsui beweegt onze exclusieve vergunninghouder voor verlichtingsproducten met verscheidene sublicenseverhoudingen,“ bovengenoemd Thomas F. Bijou, Voorzitter en de Ambtenaar van de President van nano-Eigenaar, Inc. worden.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit