Posted in | Nanomedicine | Nanobusiness

MagForce Nanotechnologies som ska Framläggas på den Globala Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetKonferensen för UBS

MagForce Nanotechnologies AG ska framlägger på detta års Konferensen för Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet för UBS den Globala i New York City. Dr. Uwe Maschek, VD av MagForce Nanotechnologies, ska ger en aktieägareöverblick av företaget och diskuterar strömstatusen av dess Nano-Cancer® terapi. Den ska presentationen äger rum på den Storslagna Hyatten New York på September 25, 2008, start på 11:00 A M.

Den Globala Vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetKonferensen för ettårig växt UBS är en av världens de största aktieägarehändelserna inom den farmaceutiska medicinska teknologi- och biotekniksektoren, med mer än 350 företag som introducerar deras senaste produkter och mest lova forskning- och utvecklingsförsök till institutionella aktieägare.

Två dagar före denna konferens, på September 23 start på 11:30 A M., levererar Dr. ska Maschek en företagspresentation på AdvaMed 2008 i Washington, D.C. AdvaMed är den årliga konferensen av den Avancerade Medicinska TeknologiAnslutningen, U.S.-branschanslutningen för medicinsk teknologi.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit