Posted in | Nanoelectronics

Amtech Uppnår $100 Miljoner Beställer in för Sol- och HalvledareProdukter

Amtech System, Inc., en global leverantör av produktion- och automationsystem och släkta tillförsel för tillverkningen av sol- celler, halvledare, och silikonrån som meddelas i dag, att den har bokat över $100 miljoner beställer in för dess sol-, och halvledareprodukter i skatte- 2008 som avslutas September 30th, med sol-, beställer att approximera 70% av sammanlagda bokningar.

J.S. Whang, Presidenten och Verkställande direktör av Amtech som kommenteras, ”, Med de $9,0 miljonerna in följa-på sol- beställer oss meddelade på September 15th, har vi uppnått en mycket viktig milstolpe i historien av Amtech, i att överträffa $100 miljoner i sammanlagt sol-, och halvledaren beställer i skatte- 2008. Att sätta denna prestation i perspektiv beställer slutsumman i skatte- 2007 var $56 miljon, däribland $21 miljoner av sol- beställer. Denna milstolpe neddes på styrkan av våra sol- produkter, och trots inkvarterar en nedgång i halvledarebranschen och den nya försvagningen av Euroen som jämförs till jumbon. Vi är mycket stolt allra av medlemmarna av vårt Amtech lag som har bidragit till denna viktiga prestation.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit