Posted in | Nanobusiness

Nytt Analytiskt Bearbetar Kommande Direktanslutet på SpallationNeutronKällan

Nytt analytiskt bearbetar kommande on-line på SpallationNeutronKällan, Avdelningen av Energis lättheten för vetenskap för denkonst neutronen på det Oak Ridge MedborgareLaboratoriumet, inkluderar en stråla fodrar hängivet till kärn- fysikstudier.

GrundNeutronFysiken Strålar Fodrar (FNPB) har öppnat dess stänger med fönsterluckor för att motta neutrons för den första tiden. Bland de kärn- fysikstudierna som planeras för det nytt, intensivt stråla fodrar är experiment som sonderar desläkta gåtorna som är tillhörande med ”den Stora Smällen.”,

”Strålar Avslutning av GrundNeutronFysiken Fodrar markerar ett viktigt kliver i SNS'SENS ramp upp till driver mycket och att bygga dess slutligen följe av 25 instrumenterar upp till för neutronanalys,”, sade den ORNL-DirektörThom Masonen, som ledde SNS-konstruktionen projekterar till dess avslutning. ”Är den kärn- fysikgemenskapen upphetsad att ha detta nytt att bearbeta för undersökande teorier av beskärningarna av universum.”,

Även Om forskning på mest av strömmen och framtid som fungerar SNS, strålar fodrar riktas in mot den förtätade materien, och material forskar, forskning på FNPBEN fokuseras på grundläggande studier i kärn- fysik.

”Fördriva annat strålar fodrar bruksneutrons som en sond till studiematerial, är anmärka för mycket av arbetet som är föreslaget på FNPBEN, studien av neutronen sig själv,”, sade Universitetar av den Tennessee Professorn Geoffrey Greene, som rymmer en Gemensam FakultetTidsbeställning med ORNL, och, som leder, FNPBEN projekterar. ”Bland ifrågasätter att ska tilltalas på FNPBEN är specificerar av det inre strukturerar av neutronen såväl som en försiktig studie av långt in som den fria neutronen förfaller. Sådan experiment har den viktiga implikationen för grund ifrågasätter i partikelfysik och kosmologi.”,

Greene förklarade att neutrons, som har ingen elektrisk laddning, kan ändå ha en obetydlig förskjutning mellan den inre realiteten och negationladdningar. Existensen av ett sådan ”elektriskt dipoleögonblick för neutron” kunde utgjuta lätt på vad händde i tidig sort arrangerar gradvis av den Stora Smällen. I synnerhet kunde den hjälpa att förklara, därför universum verkar att göras helt av materien utan någon antimatter, sade han.

Fördriva neutronen är stabilt i mest nuclei, när det befrias (till exempel i en SNS-neutron stråla), det bor för endast omkring 10 noterar. ”Precisera mätningar av neutronlivstidhjälpen klargör fördelningen av kemiska beståndsdelar som frambrings i det första fåtalet, noterar av den Stora Smällen och skjulet lätt på beloppet av det normala, materia-som motsatt till mörkermaterien och mörkret energi-i universum,”, sade Greene.

”Preciserar En Annan uppsättning av extremt studier på den ska FNPBEN tilltalar växelverkan mellan neutrons och enkla nuclei och kan hjälpa att förklara universell ”paritet” kränkning,”, sade Greene. ”Ungefärligt tala, är paritet symmetrin som antyder att lagarna av fysik är invariant, då ”beskådade i en avspegla.”, Det överraska faktumet är, på en basnivå, universum verkar att vara ”vänsterhänt.”,

”Återstår utmaningen att förstå, därför detta förbrylla statligt av angelägenheter finns,” honom sade.

Greene noterade att den teoretiska basen för sådan symmetrikränkning --skisserade först flera årtionden sedan--kändes igen tidigare denna månad med den Nobel Prisen 2008 till Yoichiro Nambu.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit