Nanotools Marknadsför i US som Projekteras för Att Överskrida $2,15 Miljard vid 2012

Nanotools möjliggör att avbilda, quantification, fabricering, och att modellera av en vikt/materiellt på det nano jämnar. Flera institutioner och inklusive regering för företag, privata aktieägare som, är företags, och akademiska organisationar, betalar forskning-baserade funktioner, för att framkalla applikationer som inkorporerar nano-fjäll teknologier. Nanotools marknadsför i Förenta staterna bevittnar tillväxt i immateriell rättighetprosesser som varar skyldig till patenterade överträdelser. Framflyttningar i instrumentationteknologier får effekt mer och mer framtiden av nanotechnology. Instruments encompass ”nanotools” som bistår, i observation, att mäta och att iscensätta av nanostructures.

Nanotools används i visualizationen av biomedicalen tar prov, som intensifierar drogupptäckten som är processaa på nano, jämnar. Ökande företags R&D-aktiviteter och växande antal av nya applikationer i biomedicalsektoren förväntas för att stödja marknadsföra för nanotools. I forskningbranschen är nanotools van vid fullgör specifika nödvändigheter liksom förhöjning av funktionsduglighet av produkter tillsammans med kvalitets- försäkring.

Salar av nanotools i ForskningBransch, den största avsluta-bruk sektoren beräknas på omkring US $526 miljoner i 2008, stundbiomedicalbransch balanseras för att posta den snabbaste årliga tillväxttakten benämner in av reor över åren 2000 till och med 2010. Salar av Nanotools i ElektronikBranschen projekteras för att överskrida US$447 miljon av avsluta av året 2012.

Nanotools används också i visualizationen av biomedicalen tar prov, som intensifierar drogupptäckten som är processaa på det nano, jämnar. Flera företags enheter börjar R&D-aktiviteter i ett försök att nå marknadsandel. Lithography bearbetar förutses för att framdriva tillväxt för nanotoolsna/instrumenterar marknadsför. Vidare innovativt bearbetar, och ökande applikationområden i halvledarebransch förväntas för att stimulera tillväxtalltigenom marknadsföra.

Nyckel- spelare som täckas i rapporten, inkluderar Accelrys, Inc., Agilent Technologies Inc., Asyl Forska, RHK Teknologi, Inc., Ultratech, Inc., Veeco Instrumentera, Inc., FEI Företag, Molekylär Imprints Inc. och Nanonex Korporation

Rapporten, betitlade ”Nanotools: En Strategisk AffärsRapport för US” som publiceras av Global Branschanalytikrar, Inc., ger en granska av nanotechnology, produktöverblicken, avsluta-bruk analys, teknologiska utvecklingar, produktinledningar/innovationer och ny branschaktivitet. Studien analyserar också marknadsför data, och analytics värderar in reor över åren 2000 till och med 2010. Långsiktiga projektioner framläggas över åren 2011 till och med 2015. Avsluta-Bruk sektorer som analyseras självständigt, inkluderar ForskningBransch, BiomedicalBransch, ElektronikBransch och Andra.

För mer specificerar härom forskningrapporten, behar besök http://www.strategyr.com/Nanotools_Market_Report.asp.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit