FEIS Anstränger Nya TrueCrystal Paketerar Sammanslutningar Lindrar - av - bruk med Förminskande Time till Data

FEI-Företaget, en ledande familjeförsörjare av atom--fjäll att avbilda och analyssystem som är utsläppt dess nya TrueCrystal, Anstränger i dag Analys paketerar som kan installeras systemet på för Jätte (TM) eller Tecnai (TM) för en scanning/för överföringselektronmikroskopet (S/TEM). De nya, automatiserat anstränger analys paketerar låter iscensätter för att uppnå högt exakta mätningar i en del av tiden av existerande tekniker.

”Anstränger Silikoner att iscensätta är en viktig processaa innovation i den fabriks- avancerade halvledaren; den låter för förbättrad apparatkapacitet och effektivitet på avancerade teknologiknutpunkter. För närvarande endast har TEM bevisat att kapabelt av att mäta dessa framkallat galler anstränger på den krävda rumsliga upplösningen,”, sade den Joseph Racen, produkt som marknadsför chefen, ElektronikUppdelning på FEI. ”Anstränger TrueCrystal Analys är ett färdigt analytiskt paketerar för beslutsamheten av anstränger längs några fodrar i ett crystalline tar prov, på den jämna nanometeren.”,

Tony Edwards, vicepresident och allmän chef av FEIS ElektronikUppdelning, tillfogar, ”FEIS TrueCrystal Anstränger Analys paketerar är ett exempel av vår företags förpliktelse till att ge kunder med omfattande, applikation-närmare detalj lösningar som syftet att maximera TEM-produktivitet, förminskar dataförvärvtider, och den lägre overallen kostar av analys.”,

TrueCrystal utnyttjar en kombination av nano-strålar diffraction (NBD) i TEMEN, och en kraftig offline-dataanalys paketerar, till frambringar snabbt och lätt de högkvalitativa datan som krävs för processaa utveckling för avancerade spända silikoner.

NBD-tekniken är inte att betvinga till begränsningarna som observeras i traditionellare metoder, liksom TEM med hög upplösning (HRTEM), och convergenten strålar elektrondiffraction (CBED). De del- arbetena för on-line programvara inom mikroskopanvändaren har kontakt, och rättframa den ska fodra-bildläsningen workflowen är förtrogen vän till någon som har företa sig kemisk analys på en TEM. Den del- offline-programvaran låter för anstränger analys av varje individ som diffraction som är maximal av den fångna diffractionen, mönstrar. De resulterande datan är därefter van vid frambringar automatiskt en täppa av anstränga profilerar över fången fodrar bildläsning. Från experiment till och med finaldataförminskning till presentationen av resultat Anstränger TrueCrystalen Analys paketerar kombinerat med en Jätte, eller ska Tecnai TEM låter foren som är exakt anstränger profilerar beslutsamhet i ett brett spänner av tar prov.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit