Posted in | Nanoanalysis | Nanobusiness

UT på Austin Köp som Följet av Rigaku Röntgar Diffraction, Instrumenterar

Rigaku Americas Korporation meddelade i dag att Avdelningen av Kemi och Biochemistry på Texasuniversitetet på Austin (UT) har inhandlat tre som Rigaku Röntgar Diffraction (XRD) instrumenterar för att upprätta enMöjliggjord Undervisning/Forskning Röntgar DiffractionLättheten, som betalades av en KemiForskningInstrumentation och Lättheter: Avdelnings- Mång--Användare Instrumentation (CRIF: Lån för MU) från Nationalet Science Foundation (NSF). Instrumentationföljet inkluderar: molekyl för benchtop för Rigaku SCXminiâ „¢ en liten Röntgar crystallographysystemet, system för den Rigaku Saturn 724+ Kappaen CCD-baserat litet molekylen XRD, och en buktad Rigaku FORIIâ „¢ avbildar pläterar (IP) systemet för avkännaren XRD.

Rigaku SCXmini

Rigaku Röntgar diffractionsystem valdes av Prof. Richard Jones, Prof. Brad Semestra och Dr. Vincent Lyncha att förhöja Röntgalättheterna av Avdelningen av Kemi och Biochemistry i service av utbildning och forskning på UT och en konsortium av ”cyberen möjliggjorde universitetar för den avlägsna partnern som” (CERP) är utdelade över Texas, Ohio, Illinois och Florida. Dessa institutioner inkluderar: BowlsplanDelstatsuniversiteten, den Östliga Illinois Universitetar, Florida den Minnes- Universitetar, den LeTourneau Universitetar, Texasuniversitetet på Dallas och Universitetar av Incarnate Uttrycker.

I en ny intervjuserie förklarade Professorn Jones att CERPNA att närma sig ska möjliggör institutioner som, ”har en kickkoncentration av traditionellt underrepresenterad deltagare…. [och önska att använda singelkristallen Röntgar diffraction för undervisning eller forskning eller båda.”, Han gick på att förklara att valet av Rigaku baserades, i del, på ”det kvalitets- av instrumentationen” och att ”instrumentationen matchar perfekt sorterna av aktiviteter som vi önskar att använda den för, jagar jämn undervisning namely för studenten och för kandidaten i både kemi och att iscensätta.”, Dr. Lynch utarbetade, att de ska avlägsna operatörerna ”har en video hookup, och [efter vi arrangera i rak linje kristallen på instrumentera…en [vi ska passerar därefter instrumenterar kontrollerar till avsluta - användare.”, Dr. Lynch betonade fulltaligheten av cyberpartnerskapordningen, då han beskrev målet, som vara ”gör, whatevers tillgängliga [tillgängligt till vem som önskar att använda det.”,

Alla instrumenterar ska inhysas i Robert A. Walesisk Hall (WEL), med FOREN II, och Saturn 724+ Kappasystem som uppdaterar det existerande, Röntgar lättheten. Den SCXmini benchtopen Röntgar diffractometeren lokaliseras i ett specialt område på 4th däckar, som delen av RecentiorForskningInsatsen (FRI) och, som Dr. förklarade som Lyncha ska ”reserveras för FRI …en och av-begränsar till doktorander.”, Professorn Jones förklarade, att ”vi börjar en ny … FRI Strömmer, som stöttas också av NSFEN, som vi tar i ett maximum av omkring 30 recentiorstudenter, och ger dem med en äkta forskning erfar. Det finns omkring dessa 20 eller 30 av Streams som går på i Högskolan av Naturliga Vetenskaper på ögonblicket. Ska Deltagare gör syntetmaterialforskning… och är också utsatta till datasamlingen [och strukturera lösning för singelkristall Röntgar crystallography.”, Profs. Jones och Ferie är FRI ”Strömmer för närvarande ledare” för oorganiska program för en kemi. Professorn Jones som beskrivas deras FRI, Strömmer som ”aldrig tidigare skådat [det bilda experiment” och det de var ”ganska upphetsada om den.”,

Kommentera på köp från Rigakus perspektiv, tillfogade Tom McNulty, VP-MaterialAnalys, det ”vad upphetsar Rigaku om den nya lättheten är UTS lust att ge ett sådan brett spänner av experimentell kapacitet till en sådan lång räcka av användare. Vi behas bestämt med det primat för att inkludera SCXminien i RecentiorForskningInsatsen. Vi har alltid föreställa sig SCXminien att leka en huvudroll i utbildningen av studentdeltagare, som de typisk inte inte ges tar fram till detta jämnt av crystallographic instrumentation.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit