„Gettering en de Techniek van het Tekort in Technologie van de Halfgeleider XII“ Rapport Beschikbaar bij Onderzoek en Markten

Het Onderzoek en de Markten hebben de toevoeging van „Gettering aangekondigd en de Techniek van het Tekort in Technologie van de Halfgeleider XII“ rapporteert aan hun het aanbieden.

„Geselecteerde, peer review documenten van Gettering en de Techniek van het Tekort in de Technologie van de Halfgeleider - GADEST 2007“ hield van veertiende tot 19 Oktober 2007 in Italië bij EMFCSC

Deze inzameling bestaat uit 117 peer review die documenten van meer dan 70 onderzoekinstellingen worden uitgenodigd in meer dan 25 landen. Deze die documenten, worden geschreven door internationaal - erkende deskundigen op het gebied, herzien het huidige overzicht en voorspellen toekomstige tendensen op het gebied van hun respectieve auteurs van onderzoek. De Fundamentele aspecten, evenals de technologische problemen verbonden aan tekorten in elektronische materialen en apparaten, worden aangepakt

De inzameling is verdeeld in de hoofdstukken: Kristallijn silicium voor zonnecellen: enige kristallen, multi-kristallijn Si, linten, de dunne films van Si op substraten; Op silicium-Gebaseerde materialen en geavanceerde halfgeleidermaterialen (gespannen Si, SOI, SiGe, sic, Duitsland); Onzuiverheden (zuurstof, koolstof, stikstof, fluor, metalen) in Si; De simulatie van de Modellering van tekorten in de halfgeleiders van Si; De techniek van het Tekort in micro-elektronica en photovoltaics; Gettering en passiveringstechnieken; Tekort en onzuiverheidskarakterisering (fysiek en elektro); Op si-Gebaseerde Nanostructures (nanocrystals, nanowires, nanodevices); Op silicium-Gebaseerde heterostructuren en opto-elektronica.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit