”Hoppar av Marknadsför Gettering och att Iscensätta i Halvledare Rapporten för Teknologi som XII” Är Tillgänglig från Forskning och

Forskning och Markets har meddelat tillägget av ”Gettering och Hoppar av att Iscensätta i Halvledare rapporten för Teknologi XII” till deras erbjuda.

”Utvalt, skyler över brister Hoppar av den granskade jämliket från Gettering och att Iscensätta i HalvledareTeknologi - GADEST 2007” som rymms från 14th till 19th Oktober 2007 i Italien på EMFCSCEN

Denna samling består av 117 jämliket granskade legitimationshandlingar som är inbjuden från över 70 forskninginstitutioner i mer än 25 länder. Dessa legitimationshandlingar som är skriftlig vid internationellt - igenkända experter i sätta in, granskar strömstatlig-av--konsten och förutsäger att framtida trender i deras respektive författare sätter in av forskning. Grundaspekter, såväl som teknologiska problem som är tillhörande med, hoppar av i elektroniska material och apparater, tilltalas

Samlingen delas in i kapitlen: Crystalline silikoner för sol- celler: singelkristaller, mång--crystalline Si, band, tunn Si filmar på substrates; Silikon-Baserade material och avancerade halvledarematerial (spänd Si, SOI, SiGe, SiC, Ge); Impurities (syre, kol, ett gasformigt grundämne, fluor, belägger med metall), i Si; att Modellera simulering av hoppar av i Si-halvledare; Hoppa av att iscensätta i microelectronics och photovoltaics; Gettering- och passivationtekniker; Hoppa av och impuritykarakteriseringen (läkarundersökningen och elektriskt); Si-Baserade Nanostructures (nanocrystals, nanowires, nanodevices); Silikon-Baserad heterostructures och optoelectronics.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit