Posted in | MEMS - NEMS | Nanobusiness

Rapporten Undersöker MEMS-Accelerationsmätaren, och Gyroskopet Marknadsför

Forskning och Markets har meddelat att tillägget av ”MEMS-Accelerationsmätaren och Gyroskopet Marknadsför” rapporten till deras erbjuda.

Denna rapport granskar, analyserar och storleksanpassar MEMS-accelerationsmätaren, och gyroskopet marknadsför för konsumentelektroniksektoren. Fuji-Keizai USA identifierar nyckel- MEMS gå i flisor tillverkare, gjuterier och applikationtillverkare som är sälja och marknadsföra deras produkter till konsumentelektronikbranschen.

Vi undersöker hur MEMS-accelerationsmätare och gyroskop inkorporeras in i elektroniska apparater för den olika konsumenten liksom digitala kameror, digitala camcorders, mobiltelefoner, videospel, personliga massmediaspelare, anteckningsbokPC, Etc.

Avläsarna ges också en bättre överenskommelse av chaufförerna för begäran, och prissättningen av MEMS och annan dela upp i faktorer som verkställer MEMS-tillväxt och begäran

Studien granskar och analyserar ha som huvudämne companies allianser, M&A-aktiviteter under jumbon flera år, fördriver en bordlägga resumerar denna aktivitet, danande det som är lättare att beskåda och jämföra detta informationspå-en-ögonkast.

Prognoser för åren 2007 till 2008 för MEMS-accelerationsmätare och gyroskop i elektroniska apparater för konsument är inklusive. Det finns jämförbar intäkt figurerar också för 2007, och 2010 för alla elektronisk konsument segmenterar doldt. I tillägg kan avläsare se att ett sammanbrott av marknadsandelen för varje av konsumentelektroniken segmenterar för 2007 och 2010 och att ge ett klart kort av vad händer nu och i framtiden.

Fuji-Keizai USA ser också hur MEMSNA marknadsför avbrott ut mellan accelerationsmätare och gyroskop. Detta inkluderar specificerar sammanbrott vid typ av den elektroniska apparaten för konsumenten, såväl som en klar förklaring av, hur MEMS är genomträngandet varje av den elektroniska apparaten för den nyckel- konsumenten, marknadsför den positiva strömmen och framtida MEMS-applikationer.

Vi ser också elektroniska applikationtrender för den framtida konsumenten som kan vara gynnsamma in mot medräknandet av mer MEMS gå i flisor inre konsumentelektronikapparater. Dessutom jämför kontrasterar bestämmer vi och accelerationsmätare och gyroskop och vilken typ av gå i flisor har fördelar för medräknande i specifika konsumentelektronikapparater.

Forskningmethodologyen för rapporten inkluderar information som samlas från talrika källor, inklusive intervjuer, noterar konferensen och förfaranden såväl som sekundär forskning.

Rapporten planläggs för marknadsföra och näringslivsutvecklingpersonaler, högsta chef, aktieägare, VCs, konsulenter, R&D-chefer, entreprenörer och de i liknande jobb.

I denna rapport profilerar vi tjugo MEMS-företag som ger avläsaren som, ett kort av varje företag fokuserar och aktiviteter. Den förutsatt att Internet anknyter hjälpavläsare tar fram ett företags Webbplatser för mer ytterligare granskar. Vi inkluderar också en rang av företag vid beräknade reor av MEMS-accelerationsmätare eller gyroskop.

För mer information behaga klickar på: http://www.researchandmarkets.com/product/7b418f/mems_accelerometer_and_gyro scope_market

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit