Posted in | Nanoenergy | Nanobusiness

NanoMarkets som Förar Webinar, Betitlade ”Organiska Photovoltaic MaterialTillfällen”,

NanoMarkets en ledande branschanalytikerfirma som här baseras, i dag meddelat, att den ska, förar webinar betitlade Organiska Photovoltaic Material som Tillfällen, som ska, äger rum på Tisdag, Mars 17th på 10:00 EST. Specificerar av händelsen följer nedanfört. Personer som intresseras, i registrering för händelsen, kan göra så på den NanoMarkets websiten på www.nanomarkets.net.

En tidig sortregistrering klassar erbjuds till och med Mars 10th.

Om Händelsen:

Organiska Photovoltaic MaterialTillfällen

Den photovoltaic strömmen (PV) marknadsför domineras av crystalline silikonprodukter. Så-Kallat ”understödja utvecklingen” tunn-filmar oorganiska PV-produkter balanseras för att ta marknadsandel från den vilande på teknologin. Men har teknologi ”för den tredje utvecklingen” fångat uppmärksamheten av många företag, stort, och litet, runt om världen, därför att den rymmer löftet av billiga apparater med tillräcklig effektivitet producerat använda, låg-kosta fabriks- rulle-till-rulle bearbetar.

Den ska Webinaren täcker något av det nyckel- utfärdar i OPVEN, och DSC-material marknadsför och ger kretsschema- och intäktbedömningar för detta intressera elektroniska materiellt. Informationen och analysen för denna Webinar är sourced från NanoMarketss pågående branschanalys, och speciellt från den nya NanoMarketsen marknadsföra studien på OPV, och DSC-material, som ska, är utsläppt i Februari 2009.

Bland ämnena som denna ska Webinar inkluderar:

  • Strömstatusen av commercializationen av OPV och DSC, och dess får effekt på materialen marknadsför
  • En diskussion av de prototypical arkitekturerna för OPV, DSC och lilla apparater för molekyli stora partierheterojunction
  • En överblick av de typiska materialen som används i OPV- och DSC-buntar såväl som några av de rimliga kandidaterna för alternativa material, inklusive substrates, aktivlagrarmaterial, elektroder och inkapsling
  • NanoMarketss prognoser för OPV- och DSC-produktion och släkta material
  • En inspelning av händelsen med presentationsmaterial ska göras också tillgängligt på CD ROM-MINNE.

Om Rapporten:

NanoMarketss rapport, Organiska Photovoltaic Material Marknadsför analyserar och kvantifierar marknadsför för OPV-material. Rapporten tilltalar båda ”rena” OPV, och hybrid- att närma sig. Täckning inkluderar den senaste R&DEN och commercializationförsöken i området av elektroder, inkapsling och substrates såväl som kärna urnågot som absorberar någontinglagrarna. Denna rapport diskuterar också produkterna och strategierna av de nyckel- spelarna. Diskuterade Företag inkluderar båda firmor, som fokuseras specifikt på OPV-material, och de, som fokuserar på panelområdet, men har stark IP i materialutrymmet. Rapporten ger också ett kretsschema för förbättringar i OPV-livstidar, prissätter material, effektivitet, och annat dela upp i faktorer.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit