Undersök GrundAnalysen för Nanobiotechnologys Applikationer, Marknadsför och Företag

Forskning och Markets har meddelat tillägget av Jain PharmaBiotechs nya rapport ”NanobiotechnologyApplikationer, Marknadsför och Företag” till deras erbjuda.

Nanotechnology är skapelsen och utilizationen av material, apparater och system till och med kontrollera av materien på nanometer-längden fjäll (en nanometer är en billionth av en mäta. Nanobiotechnology, en integration av läkarundersökningvetenskaper, molekylärt iscensätta, biologi, kemi och bioteknik rymmer betydligt löfte av framflyttningar i pharmaceuticals och sjukvård. Rapporten startar med en inledning till olika tekniker och material som är relevant till nanobiotechnology. Den inkluderar någon av läkarundersökningen bildar av energi liksom nanolasers. Några av teknologierna skalar besegrar liksom microfluidics till nanofluidic biochips, och andra är konstruktioner från botten upp. Applikationen i vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet forskar, bestämt på de jämna uppsättningarna för cellen arrangera för roll av nanobiotechnology i sjukvård i följande kapitel.

Några av de tidigaste applikationerna är i molekylär diagnostik. Nanoparticles bestämt quantum pricker, leker viktiga roller. In vitro har diagnostik, inte några av säkerhetsbekymmren som är tillhörande med ödet av nanoparticles som introduceras in i människokroppen. Talrika nanodevices och nanosystems för att ordna singelmolekylar av DNA är görliga. Den Olika nanodiagnosticsen, som har granskats, ska förbättrar känsligheten och fördjupa gåvan begränsar av molekylär diagnostik.

Ett ökande bruk av nanobiotechnology av de farmaceutiska och bioteknikbranscherna förutses. Ska Nanotechnology appliceras alls arrangerar av drogutveckling - från utformningar för optimal leverans till diagnostiska applikationer i kliniska försök. Många av analyserna som baseras på ska nanobiotechnology, möjliggör kick-genomgång att avskärma. Några av nanostructures liksom fullerenes är sig själv drogkandidater, som de låter preciserar att inympa av kemiska grupper för aktivet i tredimensionella riktningar. De viktigaste farmaceutiska applikationerna är i drogleverans. Frånsett erbjuda en lösning till solubilityproblem, ger nanobiotechnology och intracellular leveransmöjligheter. Flå genomträngningen förbättras i transdermal drogleverans. En bestämt effektiv applikation är som nonviral genterapivektorer. Nanotechnology har det potentiellt som ger kontrollerade frigörarapparater med den autonoma funktionen som vägledas av behoven.

Nanomedicine är nu inom sfären av verklighetstart med nanodiagnostics- och drogleveransen som göras lättare av nanobiotechnology. Miniatyrapparater liksom nanorobots kunde bära ut integrerad diagnos och terapi vid förädlade och minsta invasive tillvägagångssätt, nanosurgery, som ett alternativ till rå kirurgi. Ska Nanotechnology förbättrar tydligt implantaten, och att iscensätta för silkespapper att närma sig som väl.

Det finns något bekymmer om säkerheten av nanoparticles som introduceras i människokroppen och som är utsläppt in i miljön. Forskning är kommande att tilltala dessa utfärdar. Men, som produkter är, Som yet det inte finns några FDAdirektiv som reglerar nanobiotechnology, ordna till för att skriva in marknadsför, förväntas dessa för att vara in förlägger.

Framtida nanobiotechnology marknadsför beräknas på basen av bakgrunden marknadsför i områdena av applikationen, och aktien av denna marknadsför vid ny teknik och påstår av utveckling på något givet år i framtiden. Detta baseras på ett omfattande, och grundligt granska av strömstatusen av nanobiotechnology, forska pågående och förutsett framsteg för arbete. Det finns den bestämda indikeringen av stor tillväxt av marknadsföra, men den ska är ojämn och kan inte konspireras, som en stödjatillväxt buktar.

Profilerar av 240 företag, av 500+ som är involverad i detta område, är inklusive i det sist kapitlet tillsammans med deras 186 samarbeten. Rapporten kompletteras med 39 Bordlägger, figurerar 21, och 700 hänvisar till.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit