Het Gebruik van Nanotechnologie in Virologie en zijn Potentieel voor Antiviral Therapeutiek

Het Onderzoek en de Markten hebben de toevoeging van het nieuwe rapport „Antiviral Therapeutiek van Jain PharmaBiotech - Technologieën, Markten en Bedrijven“ aangekondigd aan hun het aanbieden.

Dit rapportoverzichten de huidige staat-van-kunst van antiviral benaderingen met inbegrip van vaccins, geneesmiddelen en innovatieve technologieën voor levering van therapeutiek. De inleiding begint met een praktische classificatie van virale ziekten volgens hun commercieel belang. Diverse antiviral benaderingen worden beschreven met inbegrip van geneesmiddelen en moleculaire biologische therapie zoals gentherapie en de interferentie van RNA (RNAi) evenals vaccins voor virusbesmettingen. Het Deskundige advies wordt gegeven over de huidige problemen en de behoeften in antiviral therapie. SWOT (sterke punten, zwakheden, kansen en bedreigingen) de analyse van antiviral benaderingen wordt voorgesteld tegen de achtergrond van concept een ideale antiviral agent.

Een nieuwe eigenschap van dit rapport is het gebruik van nanotechnologie in virologie en zijn potentieel voor antiviral therapeutiek. De Interactie van nanoparticles met virussen worden beschreven. NanoViricides is polymere micellen, die als Nano geneesmiddelen dienst doen om virussen te vernietigen. Diverse methodes voor lokale evenals systemische levering van antiviral agenten en vaccins worden beschreven. De Nanobiotechnologie speelt een belangrijke rol in het verbeteren van levering van antiviral. De Voordelen en de beperkingen van levering van op gen-gebaseerd, antisense en antiviral therapeutiek RNAi worden besproken.

De maatregelen van de anti-Griep van toepassing op menselijke evenals vogelvormen worden beschreven. De Weerstand kan zich tegen neuraminidase inhibitors ontwikkelen hoewel het minder dan dat met adamantanes is. Overwegend deze problemen, is er behoefte aan een efficiëntere agent. De Onderzoeken van alternatief anti-griepdoel zullen zich waarschijnlijk in de komende jaren uitbreiden. Deze omvatten de ontwikkeling van mechanismen om fusie tussen de virusenvelop en het celmembraan te remmen.

Na een bespreking van huidige therapie van AIDS/HIV en hun beperkingen, worden de nieuwe strategieën in ontwikkeling van antiviral agenten beschreven. De weerstand en de giftigheid van de Drug komen te voorschijn als belangrijke behandelingsuitdagingen. Gebaseerd op een overzicht van technologieën en drugs in ontwikkeling, kan men verklaren dat er goede perspectieven op het vinden van een behandeling voor HIV/AIDS in het volgende decennium zijn.

De virussen van de Hepatitis worden beschreven met nadruk op hepatitisC virus (HCV) en hepatitisB virus (HBV). Ondanks de aanwezigheid van talrijke drugkandidaten in de pijpleiding anti-HCV, en de verplichting van de belangrijke middelen van R&D door vele farmaceutische bedrijven, zou het verscheidene jaren voor om het even welke nieuwe drugs nog kunnen vergen anti-HCV om de markt te bereiken. Hoewel vele bedrijven hun inspanningen bij het ontwikkelen van virale inhibitors concentreren, beginnen de cellulaire doelstellingen in de gastheer als aantrekkelijke mogelijkheden te voorschijn te komen omdat zij de ontwikkeling van breed-spectrum antiviral drugs met minder kans zouden kunnen toelaten om virale weerstand te ontwikkelen.

Diverse commercieel belangrijke virussen omvatten virus van herpes (HSV) het simplex en menselijke papilloma (HPV). Daar worden een aantal behandelingen maar HSV niet vernietigd volledig en blijven sluimerend en activeren van tijd tot tijd om diverse klinische manifestaties te veroorzaken. Er is bespreking over de rol van HPV in cervicale kanker en beschikbare de vaccins schijnen nu adequaat te zijn in het verhinderen van HSV-Veroorzaakte cervicale kanker.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit