Raman Microspectroscopy - een Overzicht en een Wetenschap van Raman Microspectroscopy door CRAIC Technologieën

De Lijst van het Onderwerp

Achtergrond
Inleiding
Het Effect Raman
Resonantie Raman Microspectroscopy

Achtergrond

De Technologieën CRAIC is de werelden die ontwikkelaar van uv-zichtbaar-NIR waaier wetenschappelijke instrumenten leiden voor microanalyse. Deze omvatten de QDI instrumenten van reeks uv-zichtbaar-NIR microspectrophotometer worden ontworpen om u niet-destructief te helpen de optische eigenschappen van microscopische steekproeven meten die. De de reeksmicroscopen van CRAIC UVM behandelen UV, zichtbaar en de waaier NIR en helpen u met submicronresoluties ver voorbij de zichtbare waaier analyseren. De Technologieën CRAIC heeft ook microspectrometer van de reeksRaman van CTR voor niet destructieve analyse van microscopische steekproeven. En vergeet niet dat CRAIC trots onze microspectrometer en microscoopproducten met de onovertroffen dienst en steun steunt.

Inleiding

Wanneer de fotonen met kwestie in wisselwerking staan, zoals wanneer het licht op een steekproef in een microscoop wordt geconcentreerd, kan het of worden weerspiegeld, absorbeerde of het kan worden verspreid. Wij zijn geinteresseerd in deze laatste voor dit leerprogramma.

Het Effect Raman

De spectroscopie van Raman is de studie van de interactie tussen licht en kwestie waarin het licht dat inelastically verspreid is: een proces genoemd het effect Raman.

In een Raman de spectroscopieexperiment, worden de fotonen van één enkele golflengte (in de zichtbare waaier zou dit van één enkele kleur licht zijn) geconcentreerd op een steekproef. Het meest meestal wordt een laser gebruikt aangezien het een krachtige monochromatische bron is. De fotonen staan met de molecules in wisselwerking en of weerspiegeld, geabsorbeerd of verspreid. Met de spectroscopie Raman, bestuderen wij de verspreide fotonen.

De Fotonen die met molecules in wisselwerking staan verspreiden het meest meestal zich elastically. Dit wordt geroepen het verspreiden zich Rayleigh. Hebben de Rayleigh verspreide fotonen de zelfde golflengte zoals het inherente licht. Nochtans, is ongeveer 1 uit miljoen fotonen inelastically verspreid die… een effect eerst door de Heer Chandrasekhara Raman in 1922 wordt beschreven.

Met zich het verspreiden Raman, staat het inherente foton met kwestie in wisselwerking en zijn golflengte wordt of verplaatst lager of hoger (verplaatst rood of blauw, respectievelijk). De Rode verplaatste fotonen zijn het gemeenschappelijkst, aan „Stookt onderworpen geweest zijn verschuiving op“. Wat is gebeurd is dat het foton met de elektronenwolk van de functionele groepenbanden in wisselwerking heeft gestaan, die een elektron opwekken in een virtuele staat. Het elektron ontspant dan in een opgewekte trillings of rotatiestaat (Figuur 1). Dit veroorzaakt het foton om sommige van zijn energie te verliezen en ontdekt zoals Opstookt het verspreiden zich Raman. Dit verlies van energie is direct verwant met de functionele groep, de structuur van de molecule waaraan het, de types van atomen in die molecule en zijn milieu in bijlage is.

Figuur 1. De Micro- van CRAIC Apollo Spectrometer van Raman

Natuurlijk, niet elke molecule of het functionele verspreiden zich van Raman van groepstentoongestelde voorwerpen. De Factoren zoals de polarisatiestaat van de molecule (die de verspreidende intensiteit Raman) bepaalt moeten worden overwogen. Groter de verandering in polariseerbaarheid van de functionele groep, groter de intensiteit van het verspreidende effect Raman. Dit betekent dat zullen sommige trillings of rotatieovergangen, die lage polariseerbaarheid tentoonstellen, en actieve geen Raman zijn. Zij zullen niet in spectrums een Raman verschijnen.

Resonantie Raman Microspectroscopy

Men zou moeten opmerken dat het verspreiden zich Raman een zeer zwak effect is aangezien de meeste fotonen verspreide Rayleigh zijn. Nochtans, kan de intensiteit van het effect dramatisch met resonantie microspectroscopy Raman worden verhoogd. In resonantie microspectroscopy Raman, valt de golflengte van het opwindende laserlicht met het absorberingsmaximum samen van de molecule of de functionele groep. Daarom kan het foton een elektron aan dichtbij een elektronische opgewekte staat eerder dan een virtuele opgewekte staat opwekken. Dit resulteert in een verhoging van de verspreidende intensiteit Raman door een factor tot miljoen. Deze overgang is daarom dominant in de spectrums: de spectrums Raman is van de molecule de waarvan absorbering aan de golflengte van de laser beantwoordt.

Bron: Technologieën CRAIC.

Voor meer informatie over deze bron te bezoeken gelieve Technologieën CRAIC

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit