De Uitdagingen die van de Markt Academisch Onderzoek naar Op De Markt Brengende nano-Toegelaten Inplanteerbare Apparaten voor levende Biomedische Analyse Onder Ogen Zien

door Professor Esteve Juanola-Feliu

E.a Juanola-Feliu*, J. Colomer-Farraronsa, P. miribel-Catalàa, J. Samitiera,b,c, J. Valls-Pasolad
a
CEMIC-Department van Elektronika, Bioelectronics en Onderzoeksteam Nanobioengineering (SIC-BIO), Universiteit van Barcelona

b IBEC-instituut voor Biotechniek van Catalonië, µnanosystems Techniek voor het Biomedische Onderzoeksteam van Toepassingen
cHet ciber-bbn-biomedische Centrum van het Voorzien Van Een Netwerk van het Onderzoek in Biotechniek, Biologisch Materialen en Nanomedicine
dAfdeling van Economie en Commerciële Organisatie, Universiteit van Barcelona
Overeenkomstige auteur: [email protected]

Besproken Onderwerpen

Nanotechnologie en Economie
Convergentie van Technologieën in Nanomedicine
Het Biomedische Apparaat voor levende Analyse
     het Innovatieve Biomedische Apparaat van het overzicht
     Architectuur van het Inplanteerbare Apparaat
     De Keus van Nanobiosensor
Nanobiotechnologie en Nanomedicine
     Nano-verwante Documenten en Octrooien
     Wetenschappelijk Beleid en Globale Investering
     De Uitdagingen van het Onderzoek voor Nanobiotechnologie
Conclusies en Definitieve Aanbevelingen

Nanotechnologie en Economie

Men erkent op brede schaal dat het welzijn van de meest geavanceerde economieën in gevaar is, en dat de enige manier om deze situatie aan te pakken door de kenniseconomieën te controleren is. Om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten wij de prestaties van elke afmeting in de „kennisdriehoek“ verbeteren: onderwijs, onderzoek en innovatie. Recent bevindingenpunt aan het belang van strategieën van toe:voegen-waarde en marketing tijdens R+D processen om het hiaat tussen het laboratorium en de markt te overbruggen en zo de succesvolle introductie op de markt van nieuwe producten op technologie gebaseerd te verzekeren. Voorts in een wereldeconomie waarin de conventionele productie door economieën wordt overheerst te ontwikkelen, moet zich de toekomst van de industrie in de meest geavanceerde economieën op zijn capaciteit baseren om in die high-tech activiteiten te vernieuwen die een differentiële toegevoegde waarde, eerder dan kunnen aanbieden bij het verbeteren van bestaande technologieën en producten. Het schijnt vrij duidelijk, daarom, dat de combinatie van gezondheid (geneeskunde) en nanotechnologie in een nieuw biomedisch apparaat deze vereisten zeer kan ontmoeten.

De Nanotechnologie verstrekt doorbraken dat de steun eindeloze bronnen van innovatie en creativiteit bij de kruising tussen geneeskunde, biotechnologie, techniek, de de fysieke wetenschappen en informatietechnologie, en de discipline nieuwe richtingen in R+D, kennisbeheer en technologieoverdracht openstelt. Een aantal nanotechproducten zijn reeds in gebruik en de analisten verwachten dat de markten groeien door honderden miljarden euro tijdens het huidige decennium. Na een lange R+D incubatieperiode, komen verscheidene industriële segmenten reeds te voorschijn als vroege adopters van nanotech-toegelaten producten1 (fuji-Keizai, 2007); in deze context, wordt de verrassend snelle marktgroei verwacht en de hoge marktmogelijkheden van massa zijn overwogen voor gerichte onderzoek sub-segmenten. De Bevindingen stellen voor dat de markt Bio&Health enkele grootste vooruitgang in de loop van de volgende jaren zal verstrekken en dat, dientengevolge, de toepassingen van nanoscience en technologie op geneeskunde aan patiënten door nieuwe preventieanalyses, vroege diagnose, nanoscale controle, en efficiënte behandeling via mimetic structuren te verstrekken ten goede zullen komen. Zeker, zijn er aanzienlijke uitdagingen in het ontwerp van nanostructures dat betrouwbaar te sterk verspreide termijnen in het lichaam kan in werking stellen.

De schaal-lengte vermindering die door nanosynthesis (bottom-up technologie) en nanomachining (top-down technologie) is bereikt heeft het potentieel om met de biologische wereld in wisselwerking te staan zoals nooit voorheen. De bio-nanotechnologie werkt bij de interface tussen georganiseerde nanostructures en biomoleculen, die zeer belangrijke controleroutes voor het bereiken van nieuwe doorbraken in geneeskunde zijn; tandheelkunde en therapeutiek; in voedsel van dierlijke en plantaardige oorsprong; en in dagelijkse zorgproducten zoals schoonheidsmiddelen. Volgens het Witboek GENNESYS (2009), zal dit nieuwe gebied van onderzoek in de nabije toekomst significante doorbraken in de koninkrijken van bioreactoren, biocompatibele materialen en laboratorium-op-spaander technologieën verstrekken.

Convergentie van Technologieën in Nanomedicine

nanomedicine wordt gedefinieerd als toepassing van nanotechnologie op gezondheid. Het exploiteert de betere en vaak nieuwe fysieke, chemische, en biologische eigenschappen van materialen bij de nanometric schaal. Nanomedicine heeft een potentiële invloed op de preventie, vroeg en de betrouwbare diagnose, en de behandeling van ziekten. In het nanomedicinegeval, is er een brede waaier van technologieën die op medische apparaten, materialen, procedures, en behandelingsmodaliteiten kan worden toegepast. Een dichtere blik op nanomedicine introduceert nieuwe nanomedical technieken zoals nanosurgery, weefseltechniek, nanoparticle-toegelaten diagnostiek, en gerichte druglevering. Nog in zijn kleutertijd, impliceert veel van het werk in de discipline R+D en het is, daarom, essentieel dat de gezondheidsinstellingen, de onderzoekinstituten en de fabrikanten efficiënt samenwerken.

In het bijzonder, spelen de multidisciplinaire onderzoeksteams en de bureaus van de technologieoverdracht een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe nano-toegelaten inplanteerbare biomedische apparaten door een geavanceerd inzicht van de microstructuur/bezitsverhouding voor biocompatibele materialen en in hun effect op de structuur/de prestaties van deze apparaten. Om verder te gaan, wordt een algemeen kader vereist dat een inzicht in de technische en medische vereisten kan vergemakkelijken zodat de nieuwe hulpmiddelen en de methodes zouden kunnen worden ontwikkeld. Voorts in geneeskunde is er een dringende behoefte om nauwe samenwerking tussen universitair-ziekenhuis-industrie-Beleid te verzekeren terwijl de specifieke hulpmiddelen en de procedures voor gebruik door werkers uit de gezondheidszorg worden ontwikkeld. Gebruik Makend van de ervaring van de auteurs, in dit geval studie die wij hebben willen om het belang van samenwerking en samenwerking tussen deze vier bewaarders en burgers aantonen betrokken bij het innovatieproces die leiden tot de ontwikkeling van nieuwe biomedische producten klaar voor de markt.

De interactie tussen geneeskunde en technologie staat de ontwikkeling van kenmerkende apparaten toe om ziekteverwekkers, ionen, ziekten, enz. of te controleren. Vandaag, staat de integratie van snelle vooruitgang op gebieden zoals micro-elektronica, microfluidics, microsensors en biocompatibele materialen de ontwikkeling van inplanteerbare biodevices zoals de laboratorium-op-Spaander en de punt-van-Zorg apparaten toe2,3. Dientengevolge, zijn de ononderbroken controlesystemen beschikbaar om snellere en goedkopere klinische taken te ontwikkelen - wanneer vooral vergeleken met standaardmethodes. Het is in deze context dat wij een geïntegreerde front-end architectuur voor levende opsporing voorstellen.

Het Biomedische Apparaat voor levende Analyse

Het systeem in dit document wordt geïntroduceerd wordt ontworpen om onder de menselijke huid worden geïnplanteerd die. Het aandrijven en de communicatie tussen dit apparaat en een externe primaire zender zijn gebaseerd op een aanleidinggevende link. De voorgestelde architectuur wordt ontworpen voor twee verschillende benaderingen: bepalend een waar die/vals alarmsysteem op of amperometric of impedantie nano-biosensors wordt gebaseerd. Onder de ziekten die door levende analyse zouden kunnen worden gecontroleerd, is het het doel van dit document om zich op diabetes te concentreren gezien zijn weerslag en overwicht wereldwijd stijgen, levensstijl op veranderingen wijzen en bevolking verouderen. Specifiek, is dit groeiende overwicht nauw verbonden met dat van zwaarlijvigheid, die tot significante marktmogelijkheden leiden zoals die in de Analyse van de Markt van de Diabetes van de Wereld 2010-2025 wordt gerapporteerd4, en, vooral, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie schat dat het aantal diabetici 350 miljoen tegen 2030 zal overschrijden.

Voor dit levende inplanteerbare biomedische apparaat, onderzoeken wij ook een ambitieuze benadering die de volledige waardeketen (van basisonderzoek, door techniek en technologie, aan de industrie) behandelt, de vereiste infrastructuur en de implicaties voor de maatschappij van deze en gelijkaardige huidige marktuitdagingen. In deze instantie, wordt de volledige waardeketen ontvangen door het universitaire systeem, dat de sociale omzet van openbare onderzoekinvestering benadrukt. Wij overwegen ook de mate waarin de recente technologische innovaties in de biomedische industrie op academisch onderzoek, en de pauzes tussen investering in dergelijke academische onderzoekprojecten en de industriële toepassing van hun bevindingen - d.w.z., zijn gebaseerd om het sociale winstpercentage van academisch onderzoek te schatten. Omdat de resultaten van academisch onderzoek zo wijd en hun zo fundamentele gevolgen worden verspreid, subtiel en wijdverspreid, is het vaak moeilijk om het verband tussen academisch onderzoek en industriële innovatie te identificeren en te meten. Niettemin, is er overtuigend bewijsmateriaal, in het bijzonder van de industrieën zoals drugs, instrumenten, en informatieverwerking, dat de bijdrage van academisch onderzoek tot industriële innovatie aanzienlijk is geweest.5

het Innovatieve Biomedische Apparaat van het overzicht

Vele verschillende moeilijkheden moeten in het verkrijgen van het ideale inplanteerbare apparaat worden overwonnen6. Vooral, moet het apparaat biocompatibel zijn om ongunstige reacties binnen het lichaam te vermijden. Ten Tweede, moet het medische hulpmiddel stabiliteit, selectiviteit, kaliberbepaling, miniaturisatie en herhaling op lange termijn verstrekken, evenals downscaled de macht in a en draagbaar apparaat. In termen van de sensoren, etiket-vrije elektro zijn biosensors ideale kandidaten wegens hun lage kosten, laag macht en gemak van miniaturisatie. De Recente ontwikkelingen in nanobiosensors verstrekken geschikte technologische oplossingen op het gebied van glucose controle7, zwangerschap en het testen van DNA8. De Elektro meting, wanneer doelanalyte door de sonde wordt gevangen, kan of voltmetric, amperometric of impedantietechnieken exploiteren. Ideaal Gezien dan zou het apparaat één doelagent of pathologie moeten kunnen niet alleen ontdekken, maar de eerder verschillende agenten zouden en het moeten kunnen in closed-loop werken terugkoppelen, zoals die door Wang in het geval van9 glucose controle worden beschreven.

Verscheidene biomedische apparaten om in vivo te controleren worden momenteel ontwikkeld. Aldus, hoogst stabiele, nauwkeurige intramusculaire inplanteerbare zijn biosensors voor het gelijktijdige ononderbroken toezicht op weefsellactaat en glucose onlangs geproduceerd, met inbegrip van een volledige elektrochemische cel-op-a-spaander. Voorts met de parallelle ontwikkeling van de op-spaander potentiostat en signaalverwerking, is wezenlijke vooruitgang naar een draadloos inplanteerbaar glucose geboekt/een lactaat die biochip ontdekken10. Elders, zijn de inplanteerbare bio-micro-elektromechanische systemen (bio-MEMS) voor het toezicht in situ op bloedstroom ontworpen. Hier, was het doel een slimme draadloze ontdekkende eenheid voor niet-invasieve vroege vernauwingsopsporing in de enten van de hartomleiding te ontwikkelen11. Interessant, onderzoekt deze studie het gebruik van oppervlaktedeklagen met betrekking tot biocompatibility en de niet-adhesie van trombocytten en constituenten. In dit geval, stelt de nanotechnologie zich voor zoals zijnd een nuttig hulpmiddel om biocompatibility van silicium bio-MEMS structuren te verbeteren wanneer nanoscale de metaaltitaniumlagen worden gebruikt, aangezien het biocompatibility verbetert.

De volgende stap impliceert het ontwikkelen van een configureerbare application-specific geïntegreerde schakeling die (ASIC) met een gemultiplexte die serie van nanosensors werken reactief wordt ontworpen om voor een reeks doelagenten (enzymen, virussen, molecules, chemische elementen, molecules, enz.) te zijn. De Veelvoudige sensoren van de serie kunnen dan voor één specifiek doel worden gebruikt, terwijl andere series op de andere doelstellingen kunnen worden voorbereid, terwijl ook strevend naar een overtollige reactie. Aldus, moet een paneel van biomarkers worden ontwikkeld. Op deze wijze, kunnen de reproduceerbaarheid en de nauwkeurigheid voor elk doel worden verbeterd, en de verschillende doelstellingen kunnen gelijktijdig worden geanalyseerd. De configuratiecapaciteit van ASIC zou ook in termen van het type van meting dat moet worden geleid, zoals die in de studies moeten worden bepaald door Hassibi en Lee en12 Beach et al worden ondernomen.13: het zou amperometric kunnen zijn, metend huidige variaties en ontdekkend drempelwaarden14, of het zou elektrochemische impedantie kunnen zijn spectroscopisch, voor een vaste frequentie, ontdekkend zowel impedantievariaties die drempelwaarden als anomalieën kruisen. De combinatie beide technieken van meting zou kunnen worden gebruikt om een betrouwbaardere methode van opsporing te verkrijgen. De Macht en de mededelingen zijn ook zeer belangrijke eigenschappen in het ontwerp van inplanteerbare apparaten. De eerstgenoemde is betrokken met methodes om voldoende energie naar de apparaten over te brengen, terwijl de laatstgenoemde de integratie van instrumentatie en communicatie elektronika impliceert om de sensoren te controleren en die de informatie te verzenden door de sensoren door menselijke huid wordt verstrekt. Nochtans, als de opsporing van levensteken of de drempelopsporingen voor de controle van doel volstaan, is het niet noodzakelijk om ruwe gegevens met een hoge graad van nauwkeurigheid van de gebruiker te meten en te verzenden naar een extern gegeven - verwerkingseenheid. De lokale verwerking binnen de zelfde sensor zou machts en communicatie vereisten verminderen namelijk.

De macht van RF het oogsten door aanleidinggevende koppeling is een meer en meer gebruikt alternatief voor het overbrengen van energie aan het geïnplanteerde apparaat, in tegenstelling tot het gebruiken van batterijen of draden15,16. Voorts laat dit alternatief dat een tweerichtingsmededeling toe wordt gevestigd tussen het geïnplanteerde apparaat en een externe basis of een lezer. Een aantal inplanteerbare die telemetriekringen op aanleidinggevende koppeling worden gebaseerd kunnen in de literatuur worden gevonden17,18,19. Door contrast, hebben verscheidene studies integratable elektronika voor in vivo controle ontwikkeld. De Voorbeelden van dit worden verstrekt in de studies door Gore et al.20, waar de femtoampere-gevoeligheidstoepassingen voor conductometric biosensor, en door Haider et al worden gebruikt.21, wordt waar een signaalverwerkingseenheid op een huidig-aan-frequentieconvertor en een communicatie protocol baseerde voorgesteld.

Architectuur van het Inplanteerbare Apparaat

Onder de huidige omstandigheden, vertegenwoordigt de voorgestelde architectuur een eerste die benadering voor de ontwikkeling van toepassingen op biosensors worden gebaseerd op het ontdekken van de aanwezigheid of het ontbreken van bepaalde niveaus van proteïnen, antilichamen, ionen, zuurstof, glucose, enz. wordt gericht. Deze levende opsporingskringen, of ware/valse toepassingen20, het werk als alarm. Wanneer het concentratieniveau onder analyse buiten een waaier van toegelaten waarden valt, activeert een drempelwaarde het alarm. Bijvoorbeeld, in het geval van glucose controle, zou de opsporing van een drempeldaling van glucoseniveaus voor het vermijden van kritieke situaties zoals hypoglycaemie verplicht zijn21,22. Dergelijke opsporing worden bereikt wanneer de omvang van het gemeten signaal onder een gespecificeerde drempelwaarde valt.

Diverse benaderingen zijn ontwikkeld voor het ononderbroken toezicht op glucose23. Deze strekken zich van commerciële die oplossingen zoals het meetapparaat van de bloedglucose door Cygnus Inc. aan de oplossingen van onderhuids Inc. op de markt uit wordt gebracht uit Minimed Medtronic en Abbott die het glucoseniveau om de 3-5 minuten controleren. Deze die apparaten, net onder de huid worden geplaatst, hebben een closed-loop controle om insuline te leveren en van de autonomie van 3-5 dagen te genieten. De Oplossingen die minimum biologisch effect tot doel hebben om zich tegen het biofouling te verzetten omvatten een inhibitor (salpeteroxyde)24 naast met een laag bedekte naald-type elektrochemische sensoren25,26,27.

De generische inplanteerbare, front-end architectuur is gebaseerd op aanleidinggevende koppeling voor het levende toezicht op de aanwezigheid of het ontbreken van ziekteverwekkers, ionen, de niveaus van de zuurstofconcentratie, enz.

Fig.1. Conceptie van het inplanteerbare apparaat

Het systeem in Fig.1 toont een platform met waar/vals alarm voor het toezicht op verschillende doelstellingen. De gegevens worden overgebracht naar een centraal gegevensbestand waar alle input voor elke patiënt kan worden gepersonaliseerd. De verzamelde gegevens kunnen in verschillende scenario's worden gemeten: wanneer de patiënt onbeweeglijk is, ondernemend een bepaald type van fysische activiteit, enz., afhankelijk van de bijzondere medische rente, en vandaar kunnen een nauwkeurige prognose en een diagnose worden verkregen28. Het systeem heeft een onderzoektoepassing in het constante toezicht op patiënten aangezien zij hun dagelijkse activiteiten in normale voorwaarden (in openlucht) en op deze wijze secundaire gevolgen zoals de psychologische die wijzigingen uitvoeren door de spanning van het zijn in het ziekenhuis, met onbekende mensen worden veroorzaakt, kan enz. worden vermeden. De voorgestelde architectuur (zie Fig.2) wordt in dit stadium geanalyseerd als drempeldetector voor één sensor, die en omvat op-spaander het beïnvloeden, potentiostast om biosensor te drijven, een conditionerende module, en het modulatie en gegegensverwerkingsblok amperometrically werken. De conditionerende module wordt ontworpen om aan het niveau van de gemeten signalen aan te passen. De opsporing van doelstellingen die de drempelmethodologie gebruiken moet voldoende signaalniveau waarborgen om een voldoende hoge signal-to-noise verhouding (SNR) te verzekeren.

Deze modulatie en gegevens - het verwerkingsblok wordt ontworpen om naar de externe lezer de niveaus te analyseren en te verzenden het ontdekt. Twee verschillende benaderingen worden bepaald: een generische amperometric biosensor toepassing en impedantiebiosensor, voor etiket-vrije die systemen, op een geïntegreerd analogon slot-in versterker worden gebaseerd, die met analoge verwerking op de sensor voor opsporing en transmissie te werk zal gaan. Voor toekomstige implementatie, zal deze module worden ontworpen zodat het kan worden aangepast.

Om het eerste (amperometric) te bevestigen voorstel, is een volledige douane IC ontworpen met inbegrip van verscheidene die modules van de architectuur en een PCB-Transponder antenne (30mm x 15mm), aan 13.56MHz worden gestemd, de machts en communicatie verbinding te voorzien. Het ontwerp neemt ook een geïntegreerd analogon slot-in versterker in het geval van impedantieopsporing op.

Het voorstel voor de generische inplanteerbare architectuur wordt voorgelegd in Fig. 2. Het bestaat uit een nanobiosensor, uit een antenne en uit de elektronische modules.

Fig.2. Voorgestelde generische inplanteerbare front-end architectuur.

nanobiosensor of nanosensor worden over het algemeen gedefinieerd als systeem van de de schaalmeting van de nanometregrootte bestaand uit een sonde met een gevoelig biologisch erkenningselement, of bioreceptor, fysico-chemische detectorcomponent, en omvormer binnen - tussen. Twee soorten nanosensors met potentiële medische toepassingen zijn de sensoren van de cantileverserie en sensoren nanotube/nanowire en nanobiosensors, die kunnen worden gebruikt om te testen nanolitres of minder van bloed voor een brede waaier van biomarkers. In ons werk, is een nanobiosensor met drie elektroden geselecteerd om het systeem te verklaren en te ontwikkelen. Zijn topologie kan gemakkelijk voor om het even welk soort sensor worden aangepast. De drie elektroden die omhoog de sensor maken zijn: a) de werkende elektrode (w), die als oppervlakte met de elektrochemische reactie dient vindt plaats; B) de verwijzingselektrode (r), die het potentieel bij de elektrode van W meten, en c) de hulp of tegendieelektrode (A/c), die de stroom levert voor de elektrochemische reactie bij de elektrode van W wordt vereist.

Het systeem wordt ontworpen als draadloze aangedreven actieve Markering van RFID29,30 waar de inductief gekoppelde die link, door de inplanteerbare en externe antenne wordt geproduceerd, genoeg energie kan leveren om het volledige systeem aan te drijven en draadloze tweerichtingsmededeling te verstrekken door de menselijke huid. Aldus kan het de informatie doorgeven door nanobiosensor en gegevens ontvangen die uit de externe lezer wordt verkregen die beurtelings de geïnplanteerde elektronika kan vormen en de verworven gegevens lezen.

De Keus van Nanobiosensor

De veelbelovendste oplossing voor een efficiënte nanobiosensor impliceert het gebruiken van de elektrochemische techniek van de impedantie (EIS)spectroscopie. EIS vertegenwoordigt een efficiëntere methode om de eigenschappen tussen twee raakvlakken van de gewijzigde elektrode te sonderen door de verandering in de weerstand van de elektronenoverdracht aan de elektrodenoppervlakte te meten toe te schrijven aan de adsorptie en de desorptie van chemische of biologische molecules. Verscheidene studies zijn gepubliceerd over dit onderwerp. De klassieke die benadering is de test ELISA31, op het gebruik van semiconducting polymeren en het gebruik van de EIS techniek wordt gebaseerd, terwijl het polystyreen (PS) het typische isolerende die polymeer in biomedisch onderzoek wordt gebruikt is.

Een wijd gemelde toepassing is glucosebiosensor32,33,34, die op de elektronenoverdracht gebaseerd is die tijdens de enzymatische vermindering van glucose voorkomt. De laatste jaren, zijn verscheidene studies gepubliceerd op dit gebied, met inbegrip van Patel et al.35 wie een elektro-enzymatische glucosesensor voorstellen. Andere interessante studies worden verstrekt door Huang et al. (2009), die een capacitively gebaseerde MEMS affiniteitsensor voor ononderbroken glucose controletoepassingen introduceren; Teymoori, Mir Majid et al., die een MEMS voor glucose en andere generische sensoren met medische toepassingen beschrijven; en Rodrigues et al.36, die op cel-gebaseerd nieuw biochip specifiek aan het toezicht in real time die op tijdelijke werkkracht effluxes van glucose en zuurstof ontwikkelde, gebruikend series van amperometric microsensors in de inham en de afzet van een PDMS celkamer worden geïntegreerd. Een volledig ontwerp wordt verstrekt door Rahman et al.37, die het ontwerp, microfabrication, verpakking voorstellen, oppervlaktefunctionalization en in vitro het testen van een volledige elektrochemische cel-op-a-spaander (ECC) voor het ononderbroken amperometric toezicht die op glucose, cyclische voltametrie, de elektroimpedantiespectroscopie en (EIS) microscopisch onderzoek uitvoeren.

Diverse voorbeelden van de ontwikkeling van nanosensors voor toepassing op dit gebied worden gemeld door Usman Ali et al38. Hier die wordt ZnO Nanowires voor een toepassing GCM gebruikt direct met de poort van standaard laag-drempelMOSFET wordt verbonden. Lee et al.39 ontwerp een flexibele enzym-vrije glucose micro-sensor met een nanoporous platina werkende elektrode op een biocompatibele film van het HUISDIER. Goud et al.40 introduceer een nanobioelectronic systeem-op-pakket (SOP) met een geïntegreerde die glucosesensor op koolstof -koolstof-nanotube werkende elektroden wordt gebaseerd. Jining Xie et al.41 stel platina nanoparticle-met een laag bedekte koolstof nanotubes voor het amperometric glucose biosensing voor; en Ekanayake et al.42 beschrijf de vervaardiging en de karakterisering van een nieuwe nano-poreuze polypyrrole (PPy)elektrode en zijn toepassing in amperometric biosensors, met verbeterde kenmerken voor glucose het ontdekken.

Nanobiotechnologie en Nanomedicine

Wetenschappelijk Beleid en Globale Investering

De beschikbaarheid van levende biomedische apparaten, zoals hierboven beschreven, is nauw verbonden met vooruitgang in nanobiotechnologie. De Nanotechnologie zou moeten een snelle invloed op de maatschappij hebben43: het creëren van toekomstige economische scenario's, het stimuleren van productiviteit en concurrentievermogen, convergerende technologieën, en het bevorderen van nieuw onderwijs en menselijke ontwikkeling. Het Bewijsmateriaal van dit snelle effect van nanotechnologie kan in de cijfers worden gezien van de overheidsinvestering voor van het van nanotechnologieR+D activiteiten, faciliteiten en aantal arbeidskrachten opleiding. Het de begrotingsverzoek van het Initiatief van de Nanotechnologie van de 2008 V.S. Nationale om nanotechnologie R+D over de Federale Overheid was over US$1.44 miljard (NNI, 2007). In Europa, zal het VIIth Kaderprogramma (FP) over €600 miljoen per jaar tot nanotechnologieonderzoek tot 2013, met een extra bijdragen, gelijkaardig bedrag die door individuele landen worden verstrekt. Dit geeft Europa grotere jaarlijkse uitgaven op nanotechnologie dan de Verenigde Staten of Japan44.

In de context van Europees beleid, is N&N een zeer belangrijk gebied voor de Europese Commissie: VRIESPUNT VIIth (2007-2013) verstrekt een specifiek programma voor nanosciences, de nanotechnologie, de materialen en nieuwe de productietechnologieën met een begroting van €3,475 miljoen (10.72% van de totale begroting van VRIESPUNT VIIth). Voorts zijn verscheidene specifieke programma's betrokken bij nanoscaleonderzoek, en zo de totale die begroting in nanoactivities wordt geïnvesteerd zal worden verhoogd met verscheidene duizenden die €millions (Meur) uit de volgende programma's komen: Gezondheid (6 100 Meur); Voedsel, landbouw en biotechnologie (1 935 Meur); ICT (9 050 Meur) en Energie (2 350 Meur)

Nano-verwante Documenten en Octrooien

Verscheidene overzichten en vergelijkende studies van de uitbreiding wereldwijd van nanopublications en nanopatents zijn beschikbaar45,46,47. De Wetenschappelijke documenten en de octrooien in de nanotechnologiesector zijn exponentieel in de loop van de laatste twee decennia gegroeid. De relatieve groei in aantal van „nano-titel-papieren“ in diverse bibliografische gegevensbestanden, is d.w.z. de verhoging van het aantal „nano-titel-papieren“ als deel alle documenten dramatisch geweest: als wij de Index van het Citaat van de Wetenschap zoals representatief zijnd voor alle wetenschappen (alhoewel dat de chemie) enigszins ondervertegenwoordigd is nemen, groeide het aandeel „nano-titel-papieren“ vanaf 1985 tot medio-2003 door ongeveer 1.2% aan een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 34%, wat betekent het om de 2.35 jaar heeft verdubbeld. Sinds de medio-jaren '90 heeft de snelheid enigszins aan een jaarlijks groeipercentage van ongeveer 25% (verdubbelend om de 3.1 jaar) vertraagd.48

In 2007 werden nanoscience meer dan 15.000 en de op nanotechnologie betrekking hebbende documenten gepubliceerd, en er is nu intense activiteit betreffende intellectuele eigendom (IP) - de eigendom van innovaties, uitvindingen, ideeën en creativiteit - op het nanoscalegebied. De Nanotechnologie verhoogt de verschuiving naar een kennis-georiënteerde economie en het zo intellectuele eigendom is bij machte om de rijkdomverwezenlijking, groei en ontwikkeling over de wereld te verhogen49. Verscheidene rapporten hebben tot doel gehad om verwante octrooien in kaart te brengen50, en de cijfers voor op nanotechnologie betrekking hebbende IP zijn opschrikkend. In het Europees Octrooibureau werd een nanotechnologie werkgroep (NTWG) gecreeerd in 2003 en 90.000 octrooien werden geëtiketteerd aan klasse Y01N. Het aandeel nanotechnologieoctrooien verdubbelde meer dan tussen de medio-jaren '90 en medio-2000s (de V.S. 40%, Japan 19%, en Duitsland 10%). Het Compendium van de Statistieken van het Octrooi 200751 p rovides internationaal vergelijkbare gegevens over octrooien.

Vóór 1980, werden 250 op nanotechnologie betrekking hebbende octrooien wereldwijd verleend jaarlijks aan universiteiten, maar met 2003 had dit aantal 16 vouwen aan 3.993 octrooien verhoogd, die voor de fundamentele die bouwstenen zijn ingediend, materialen en de hulpmiddelen worden de vereist om deze technologie te ontwikkelen. Het V.S.- octrooibureau heeft inschrijvingen betreffende de samenstelling van kwestie, apparaten, apparaten, systemen en controle van nanomaterial en apparaten, en methodes ontvangen. De het octrooieisen worden van de dwars-Industrie gemaakt voor enige nanoscaleinnovaties die diverse toepassingen kunnen hebben. Aldus, zijn de toepassingen geïdentificeerd in belangrijke octrooiklassen zoals elektriciteit, menselijke noodzaak die, chemie en metallurgie, handelingen en het vervoeren, werktuigbouw, fysica, vaste bouw, stoffen en document uitvoeren. om het effect op de industriesector te analyseren, heeft OESO nanotechnologieoctrooien in zes gebieden van toepassing gecategoriseerd: Elektronika, Opto-elektronica, Geneeskunde en biotechnologie, Metingen en productie, Milieu en energie, en Nanomaterials.

Aangezien het onderzoek van Miyazakia52 openbaarde, geven de universiteiten van een bijzonder groot aandeel van het onderzoek naar nanotechnologie die (70.45% van op nanotech betrekking hebbend onderzoek vertegenwoordigen wereldwijd) rekenschap. In dit worden zij aangevuld door openbare onderzoekinstituten (die 22.22% van artikelen vertegenwoordigen). Aldus, schat men dat de universiteiten nu 70% van zeer belangrijke nanotechnologieoctrooien houden. De particuliere sector speelt een meer beperkte rol (7.33% van artikelen globaal), maar het is een prominentere speler in de V.S. (12.41%). In Azië, houdt Japan een sterk aandeel (12.30%) in de particuliere sector, terwijl Zuid-Korea (8.25%) en in mindere mate India (3.52%) met Japan concurreert. In de toekomst, zal de nanotechnologieontwikkeling waarschijnlijk van grote met openbare fondsen gefinancierde organisaties en universiteiten naar kleine startbedrijven die de vroegere met openbare fondsen gefinancierde onderzoeksinspanningen willen exploiteren om de eerste commerciële toepassingen te produceren, op een gelijkaardige manier naar wat verschuiven wij in de biotechnologieindustrieën hebben getuigd.

De Uitdagingen van het Onderzoek voor Nanobiotechnologie

De Nanobiotechnologie is een snel ontwikkelend gebied van wetenschappelijke en technologische kans die vooruitgang in de voedselindustrie, de energie, het milieu en de geneeskunde verstrekt. In nanomedicine, is er een brede waaier van technologieën die op medische apparaten, materialen, procedures, en behandelingsmodaliteiten kan worden toegepast. Een dichtere blik op nanomedicine identificeert dergelijke nieuwe nanomedical technieken zoals nanosurgery, weefseltechniek, nanoparticle-toegelaten diagnostiek, en gerichte druglevering. Volgens een deskundige groep het Europese Agentschap van de Evaluatie van Geneesmiddelen (EMEA), is de meerderheid van huidige commerciële toepassingen van nanotechnologie op geneeskunde toegewijd aan druglevering. De nieuwere toepassingen van nanotechnologie omvatten weefselvervanging, vervoer over biologische barrières, afstandsbediening van nanoprobes, integreerden inplanteerbare sensorische nanoelectronic systemen en multifunctionele chemische structuren voor het richten van ziekte. Aldus, kan de nanobiotechnologie de miniaturisatie van inplanteerbare biomedische apparaten (microfluidics, micro-elektronica, enz.) maar ook betrouwbare multifunctionele series voor ziekteopsporing niet alleen verstrekken. Er is waarschijnlijk geen beter voorbeeld van de technologische convergentie van de top-down (miniaturisatie) en bottom-up (ontwerp en verwezenlijking van nieuwe functionele structuren) strategieën, die het punt van evenwicht zoeken waar de technologische voorsprong en de markteisen zouden kunnen samenkomen.

Tot Slot heeft men gedebatteerd dat het huidige nanoscaleonderzoek geen bepaalde patronen en graad van interdisciplinarity openbaart en dat zijn duidelijke multidisciplinarity uit verschillende, grotendeels mono-disciplinary gebieden bestaat die aan elkaar vrij niet verwant zijn en die weinig meer in gemeenschappelijk dan de „nano“ prefix hebben 48. Op dit punt, zou de bespreking betreffende de onderbroken of stijgende aard van nanotechnologie zich in het innovatie en technologieoverdrachtproces kunnen voordoen. Gebaseerd op de empirische die bevindingen van het onderzoek door Nikulainen en Palmberg wordt uitgevoerd53, schijnt het dat, op het ogenblik, er geen behoefte aan de nano-specifieke verwante initiatieven van de technologieoverdracht is. Deze conclusie kan niettemin moeten worden opnieuw bezocht als de nanotechnologie meer radicaal en onderbroken wordt. Vandaag, werken de chemici die drugs, reactoren en katalysators ontwikkelen bij nanoscale, aangezien zij vele jaren hebben, alhoewel zij eenvoudig naar hun werk als chemie verwijzen. Zeker, moeten de beleidsvormers relevante milieu, gezondheids en veiligheids met kwesties rekening houden door normen en het uitvoeren verordeningen te bepalen om de verspreiding van nanotechnologie te vergemakkelijken.

Conclusies en Definitieve Aanbevelingen

In dit document, is het ontwerp van een generisch levend inplanteerbaar biomedisch apparaat geschikt om drempelwaarden voor gerichte concentraties (d.w.z. opsporing van glucoseniveaus) te ontdekken voorgesteld. Gezien de snelheid waarmee de diabetes kan uitspreiden en de verbeteringen die in zijn diagnose en controle mogelijk zijn als de naald-vrije systemen beschikbaar zijn, wordt het medische die hulpmiddel in dit document wordt geïntroduceerd ontworpen om een reusachtige markt in de loop van de volgende jaren te bereiken. Voorts wanneer de volledige waardeketen met openbare fondsen gefinancierd is, betekent dit dat de doelstellingen van technologieoverdracht van universiteit aan de industrie en het sociale rendement van de openbare investering volledig zijn gerealiseerd. Aldus, kan een succesvol model voor onderzoek, innovatie en technologieoverdracht aan een bepaald die scenario worden geïntroduceerd door de convergentie van technologieën en disciplines, evenals door de convergentie die van diverse bewaarders wordt getypeerd vertegenwoordigers van onderzoekscentra, de ziekenhuizen, markt, beleidscentra en burgers eveneens combineren.

Het volledige die overzicht hier van de waardeketen wordt verstrekt van onderzoek en technologieoverdrachtprocessen benadrukt het belang van een gemeenschappelijk kader waarin de multidisciplinaire teams en de organisaties kunnen werken samen geleid door bepaalde wetenschappelijke leiding. In dit specifieke geval, heeft de Afdeling van Elektronika bij de Universiteit van Barcelona algemene last van de onderzoek en introductie op de marktactiviteiten gehad. Het resulterende biomedische apparaat wordt nano-toegelaten in een dubbele betekenis: wanneer het verkleinen van het systeem (fluïdica, de elektronische, energieautonomie) en wanneer de nieuwe functionele die structuren worden omvat (nanobiosensors door IBEC wordt ontwikkeld). Ciber-DEM sluit zich aan bij de waardeketen wanneer het klinische onderzoek en de introductie op de markt worden overwogen. Nog zal een nieuwe technologie, toekomstig ASIC met een serie van nanobiosensors met verschillende doelstellingen werken, en het zal de configuratie van de metingsmethode bepalen. Elke serie zal worden gebruikt om een specifiek type van doel te ontdekken, en het gemultiplexte systeem zal worden gebruikt om elke serie te analyseren die zich op een bepaald doel concentreren. Dan, kan top down benaderingen die het nanoengineering en nanofabricatie en bottom up benaderingen gebruiken die supramolecular chemie gebruiken nieuwe diagnostiek veroorzaken die zich meer en meer bij het leveren van een gepersonaliseerde die oplossing concentreren zal op de analyse van seriegegevens wordt gebaseerd in echt - tijd die, en waar aangewezen, dit besluit toepassen om een geautomatiseerde therapie (theranostics) te leveren.

Samenvattend, ondanks de enigszins beperkte beschikbaarheid van informatie die de veiligheid van medische die nanomaterials bespreken, de anamnese in dit document wordt voorgesteld een duidelijke demonstratie van is hoe te om de banden tussen de wetenschapsgemeenschap, de ziekenhuizen en de industrie te versterken. Het beschreven proces biedt een efficiënte methode om experimenten bij grote test en klinische faciliteiten, binnen een innovatief kader aan uit te voeren dat uit nieuwe wetenschappelijke hulpmiddelen en ontdekkingen voordeel haalt. De Biomedische apparaten vertegenwoordigen een strategische gok voor de toekomst van de wetenschappelijke en technologische beleidsgebieden van Spanje aangezien zij naar de versnelde economische groei binnen de op kennis gebaseerde maatschappij streven. Op deze wijze, kunnen de gebieden van het land het netwerkverband tussen hun agenten van R&D versterken - wetenschap en technologieparken, instituten en onderzoekscentra, de ziekenhuizen, technologieplatforms en incubators - aangezien zij en de nieuwe wetenschappelijke die en marktuitdagingen confronteren onderzoeken door de wetenschappen van het nanotechleven blijk van worden gegeven van.


Verwijzingen

 1. Fuji-Keizai de V.S., 2007. Marktonderzoek Wereldwijd: De op nanotechnologie-Gebaseerde Markt van het Product en Bedrijfs kans-Huidige & Toekomstige Vooruitzichten.
 2. E.Ghafar-Zadeh, E., M.Sawan, M., 2008. Naar Volledig Geïntegreerde CMOS Gebaseerde Capacitieve Sensor voor laboratorium-op-Spaander Toepassingen. Internationale Workshop over Medische Metingen en Toepassingen. 9 (10), 77-80.
 3. Barretino, D., 2006. De overwegingen van het Ontwerp en recente vooruitgang in op CMOS-Gebaseerde microsystems voor punt-van-zorg klinische diagnostiek. Werkzaamheden van het Internationale Symposium van IEEE over Kringen en Systemen, 4362-4365.
 4. Visiongain Ltd., 2010. toegetreden http://www.visiongain.com/Report/453/World-Diabetes-Market-Analysis-2010-2025 (: 4-14-2010)
 5. Mansfield, E., 1991. Academisch onderzoek en industriële innovatie. Onderzoeksbeleid 20, 1-12.
 6. Sadik, O.A., Aluoch, A.O., Zhou, A., 2009. Statuut van biomoleculaire erkenning die elektrochemische technieken gebruiken. Biosensors en Bioelectronics 24, 2749-2765.
 7. Nim Choi, H., Hoon Han, J., Park, A., Mi Lee, J., winnen-Yong, L., 2007. Amperometric Biosensor van de Glucose op de Oxydase van de Glucose wordt Gebaseerd in de Samengestelde Film van nanotube-Titania-Nafion van de Koolstof op de Geplatineerde Glazige Elektrode die van de Koolstof wordt Ingekapseld. Elektro-analyse 19 (17), 1757-1763.
 8. Erdem, A., Karadeniz, H., Caliskan, A., 2009. De enig-ommuurde Gewijzigde GrafietElektroden van de Koolstof Nanotubes voor Elektrochemisch Toezicht op Zuren Nucleis en Biomoleculaire Interactie. Elektro-analyse 21 (3-5), 461-471.
 9. Wang, J., 2008. Glucose die In vivo controleren: Naar de geïndividualiseerde medische systemen van de „Betekenis en van het Akte“ terug:koppelen-lijn“, Talanta 75, 636-641.
 10. Oneffenheid, A., Rahman, A., Justin, G., guiseppi-Elie, A., 2009. Naar een inplanteerbare biochip voor glucose en lactaat die gebruikend microdisc elektrodenseries (MDEAs) controleren. Biomed Microdevices 11, 75-85. DOI 10.1007/s10544-008-9211-6
 11. Steeves, C.A., Jongelui, Y.L., Liu, Z., Bapat, A., Bhalerao, K., Soboyejo, A.B.O., Soboyejo, W.O., 2007. De dikteontwerp van het Membraan van inplanteerbare sensoren bio-MEMS voor het toezicht in situ op bloed Flor. Het Dagboek van de Wetenschap van Materialen: Materialen in Geneeskunde 18, 25-37. DOI 10.1007/s10856-006-0659-8
 12. Hassibi, A., Lee, T.H., 2006. Een Programmeerbare 0.18µm CMOS Elektrochemische Sensor Microarray voor Biomoleculaire Opsporing. Dagboek van IEEE- Sensoren 6 (6), 1380-1388.
 13. Strand, R.D., Conlan, R.W., Godwin, M.C., Moussy, F., 2005. Naar een Miniatuur Inplanteerbaar ControleSysteem In Vivo van de Telemetrie Dynamisch Configureerbaar als Potentiostat of Galvanostat voor Twee en Three-Electrode Biosensors. IEEE Tran. Bij Instrumentatie en de Meting 54 (1), 61-72.
 14. Gosselin, B., Sawan, M., 2008. Een ultra low-power CMOS actie potentiële detector. Werkzaamheden van het Internationale Symposium van IEEE over Kringen en Systemen, 2733-2736.
 15. Zierhofer, C.M., Hachmair, E.S., 1996. Geometrische benadering voor koppelingsverhoging van magnetisch gekoppelde rollen. IEEE Tran. Op Biomedische Techniek 43, 708-714.
 16. Sawan, M., Yamu, H., Coulombe, J., 2005. Draadloze slimme implants gewijd aan controle en microstimulation met meerdere kanalen. Van Tijdschrift 5, 21-39 van IEEE- Kringen en Systemen.
 17. Sauer, C., Stanacevic, M., Cauwenberhs, G., Thakor, N., 2005. Het oogsten en de telemetrie van de Macht in CMOS voor geïnplanteerde apparaten. IEEE Transl. op Kringen en Systemen 52 (12), 2605-2613.
 18. Li, Y., Liu, J., 2005. Een voorkant van de 13.56MHzRFID transponder met samengevoegde van het ladingsmodulatie en voltage doubleur-vastklemmende gelijkrichterkringen. Het Internationale Symposium van IEEE over Kringen en Systemen, 5095-5098.
 19. Myny, K., Van Winckel, S., Steudel, S., Vicca, P., DE Jonge, S., Beenhakkers, M.J., Sele, C.W., van Aerle, N.A.J.M., Gelink, G.H., Genoe, J., Heremans, P., 2008. Een inductief-gekoppelde 64b organische markering die van RFID bij 13,56MHz met een gegevenstarief Werken van van IEEE 787b/s. Internationale Conferentie In vaste toestand van Kringen, 290-614.
 20. Gore, A., Chakrabartty, S., Vriend, S., Alocilja, E., 2006. Een femtoampere-gevoeligheids conductometric serie met meerdere kanalen voor het biosensing van toepassingen. de 28ste Techniek van IEEE in Conferentie van de Wetenschap van de Geneeskunde en van de Biologie, 6489-6492.
 21. Haider, M.R., Mohammedanisme, S.K., Zhang, M., 2007. Een low-power verwerkingseenheid voor in vivo toezicht en transmissie op sensorsignalen. Dagboek 84 van Sensoren & van Omvormers (10), 1625-1632.
 22. Wolpert, H.A., 2007. Gebruik van ononderbroken glucose controle in de opsporing en de preventie van hypoglycemie. Dagboek van Wetenschap van de Diabetes en Technologie 11 (1), 146-150.
 23. Newman, J.D., Keerder, A.P.F., 2005. Biosensors van de het bloedglucose van het Huis: een commercieel perspectief. Biosensors en Bioelectronic 20, 2435-2453.
 24. Vorst, M., Meyerhoff, M.E., 2006. Chemische Sensoren In Vivo: Het Aanpakken van Biocompatibility. Analytische Chemie 78 (21), 7370-7377.
 25. Jung, M.W., Kim, D.W., Jeong, R.A., Kim, H.C., 2004. Naald-Type Multi-electrode Serie door MEMS Technologie voor het Onderhuidse Ononderbroken ControleSysteem dat van de Glucose wordt Vervaardigd. Werkzaamheden van de Internationale Conferentie van EMBS, 1987-1989.
 26. Zimmermann, S., Fienbork, D., Stoeber, B., Botten, A.W., Liepmann, D., 2003. Een microneedle-gebaseerde glucosemonitor: vervaardiging op een wafeltje-niveau die de immobilisatie van het in-apparatenenzym gebruiken. Proc.Internatioal Conferentie over Sensoren In Vaste Toestand, Actuators en Microsystems, 99-102.
 27. Kim, Y.T., Kim, Y. - Y., Jun, C. - H., 1999. Needle-shaped glucosesensor met multi-celelektrode door oppervlakte die micromachining wordt vervaardigd. Proc. KRUID, Ontwerp, test, en Microfabrication van MEMS en MOEMS 3680, 924-930.
 28. Tan van Lin, E., Pereles, B.D., Horton, B., Shao, R., Zourob, M., Ghee NGO, K., 2008. Inplanteerbare Biosensors voor Controle de In Real Time van de Spanning en van de Druk. Sensoren 8, .6396-6406.
 29. Lin, Y., Su, M., Chen, S., Wang, S., Lin, C., Chen, H., 2007. Een studie van alomtegenwoordige monitor met RFID in een bejaard verpleeghuis. De Internationale Conferentie van IEEE over Multimedia en Alomtegenwoordige Techniek.
 30. Tesoriero, R., Gallus, J.A., Lozano, M., Penichet, V.M.R., 2008. Het Gebruiken van de actieve en passieve technologie van RFID om binnen plaats-bewust systeem te steunen. IEEE Transl. op Elektronika Van De Consument 54 (2), 578-583.
 31. Cantarero, L.A., Butler, J.E., Osborne, J.W., 1980. De adsorberende kenmerken van proteïnen voor polystyreen en hun betekenis in solid-phase immunoassays. Anaal. Biochemie. 105, 375-382.
 32. Hiller, M., Kranz, C., Huber, J., Bauerle, P., Schuhmann, W., 1996. Amperometric biosensors door immobilisatie van redoxenzymen aan polythiophene-gewijzigde elektrodenoppervlakten die wordt geproduceerd. Adv. Mater. 8, 219-222.
 33. Kros, A., Van Hovell, W.F.M., Sommerdijk, N.A.J.M., Nolte, R.J.M., 2001. Poly (3, thylenedioxythiophene 4) - gebaseerde glucosebiosensors. Adv. Mater. 13, 1555-1557.
 34. Fiorito, P.A., DE Torresi, S.I.C., 2001. Amperometric biosensor van de Glucose op de mede-immobilisatie van glucoseoxydase en (Gox) ferrocene in poly (pyrrole) wordt gebaseerd geproduceerd van ethylalcohol/watermengsels dat. J. Braz. Soc. 12, 729-733 van Chem.
 35. Patel, J.N., Kaminska, Grijs B., B., Poorten, B.D., 2007. De elektro-enzymatische Sensor die van de Glucose het Hybride Proces van de Vervaardiging van het Polymeer Gebruiken. Elektronika, Kringen en Systemen, Internationale Conferentie van IEEE ICECS 2007-veertiende, 403-406.
 36. Rodrigues, N.P., Kimura, H., Sakai, Y., Fujii, T., 2007. Cel-gebaseerde Microfluidic Biochip voor Elektrochemische Echt - het Toezicht van de tijd op van Sensoren, Actuators en Microsystems Conferentie In vaste toestand van de Glucose en van de Zuurstof, 843-846.
 37. Rahman, A.R.A., Justin, G., guiseppi-Wilson, A., guiseppi-Elie, A., 2009. Vervaardiging en Verpakking van het Dubbele Ontdekken Elektrochemische Biotransducer voor Glucose en Lactaat Nuttig in de Intramusculaire Physiologic Controle van de Status. Het Dagboek van Sensoren, IEEE- Volume 9 (12), 1856-1863.
 38. Usman Ali, S.M., Nur, O., Willander, M., Danielsson, B., 2009. De Opsporing van de Glucose met Commerciële MOSFET die een Nanowires Uitgebreide Poort ZnO gebruiken. De Transacties van IEEE op Nanotechnologie 8 (6), 678-683.
 39. Lee, Y.J., Kim, J.D., Park, J.Y., 2009. De Flexibele micro-sensor van de enzym vrije glucose voor ononderbroken controletoepassingen. Sensoren in vaste toestand, Actuators en Microsystems conferentie-Omvormers 2009, 1806-1809.
 40. Goud, J.D., Raj, P.M., Jin Liu, Narayan, R., Iyer, M., Tummala, R., 2007. Elektrochemische Biosensors en Microfluidics in Organische systeem-op-Pakket Technologie. Werkzaamheden van de Elektronische Componenten en de Technologie conferentie-ECTC2007, 1550-1555.
 41. Jining Xie, Shouyan Wang, Aryasomayajula, L., Varadan, V.K., 2007. Materiële en elektrochemische studies van platina nanoparticle-met een laag bedekte koolstof nanotubes voor het biosensing. Nanotechnologie, 2007. IEEE-NANO2007, 1077-1080.
 42. Ekanayake, E.M.I., Preethichandra, D.M.G., Kaneto, K., 2007. Vervaardiging en karakterisering van nano-gestructureerde het leiden polymeerelektroden voor glucosebiosensor toepassingen. Industrieel en Informatie systeem-ICIIS2007, 63 - 66.
 43. Roco M.C., Bainbridge W.S., 2005. Sociale implicaties van nanoscience en nanotechnologie: Het Maximaliseren van menselijk voordeel. Dagboek van Nanoparticle Onderzoek 7, 1-13.
 44. Swarup A., 2007. Hoe Nanotech in Europa? zal Gaan. http://sciencecareers. sciencemag.org/career_development/previous_issues/articles/2007_09_21/caredit_a0700136
 45. Heinze, T., 2004. Nanoscience en Nanotechnologie in Europa: Analyse van Publicaties en de Toepassingen van het Octrooi met inbegrip van Vergelijkingen met de Verenigde Staten. Wet van de Nanotechnologie & Zaken 1 (4), artikel 10.
 46. Braun, T. Schubert, A., Zsindely, S., 1997. Nanoscience en nanotechnologie op het saldo. Scientometrics 38 (2), 321.
 47. Hullmann, A., Meyer, M., 2003. Publicaties en Octrooien in Nanotechnologie: Een Overzicht van Vorige Studies en het Overzicht. Scientometrics 58, 507.
 48. Schummer, J., 2004. Multidisciplinarity, interdisciplinarity, en patronen van onderzoeksamenwerking in nanoscience en nanotechnologie. Scientometrics 59 (3), 425-465.
 49. Aditeya, Singh K., 2007. Intellectuele Eigendom in de Economie van de Nanotechnologie: tendensen, octrooilandschap en de uitdagingen. Instituut van Nanotechnologie, het UK.
 50. Scheu, M. Veefkind, V., Verbandt, Y., Molina Galan, E., Absaloma, R., Förster, W., 2006. De nanotechnologieoctrooien van de Afbeelding: De EPO benadering. Informatie van het Octrooi van de Wereld 28 (3), 204-211, doi: 10.1016/j.wpi.2006.03.005
 51. Dernis, H., 2007. Compendium van Statistieken 2007 van het Octrooi. STI OESO Parijs, www.oecd.org/sti/ipr-statistics
 52. Miyazaki, K., Mohammedanisme, N., 2007. De systemen van de Nanotechnologie van een innovatie-analyse van de industrie en academia onderzoekactiviteiten. Technovation 27 (11), 661-675.
 53. Nikulainen T., Palmberg C., 2010. Het Overbrengen van science-based technologieën industrie-doet nanotechnologie maakt een verschil?. Technovation 30, 3-11.

Copyright AZoNano.com, MANCEF.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit