Posted in | Bionanotechnology

Sakkunniga Malvern Att Diskutera Mäta Zetaen som är Potentiell av Proteiner på BES-Konferensen

Malcolm Connah, Produkt som Marknadsför Chefen, Nanometrics för Malvern, Instrumenterar, ska gör presentationer om nya metoder för att mäta zetaen potentiella av proteiner på ettkonferens seminarium och som delen av plenarsammanträdet under den 21st LandskampSymposiumen av det Bioelectrochemical Samhället (BES). Konferensen äger rum i Cracow (Polen) från 8-12 Maj 2011.

I hans plenarsammanträdepresentation på Maj 9 ska Malcolm diskuterar en ny metod som förbättrar exakthet och repeatability, när det mäter zetaen som är potentiell av proteiner. Han ska förklarar hur man uppnår detta till och med avskiljandet av proteiner från elektroder genom att använda en metod för diffusionsbarriär utan membran. Detta är nödvändigt, därför att proteinaggregation kan uppstå på ytbehandla av elektroder, och zetaen som är potentiell av aggregat, kan vara tydligt olik till det av det infödda proteinet.

Zetasizeren som Är Nano från Malvern, Instrumenterar ljusa spridningtekniker för bruk för att mäta hydrodynamic storleksanpassar, den potentiella zetaen, och molekylärt väga av proteiner.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit