Posted in | Nanofluidics

Japanskt Företag för HjärnskrynklareNanotechnologiesPartners för att Sälja i minut det Konservera ModulMicrofluidic Systemet

Vid Cameron Chai

HjärnskrynklareNanotechnologies undertecknade för en tid sedan enarrangera gradvis samarbetsbolagöverenskommelse med ett Japanskt företag, som handlar med industriellt, och konsumentelektronik och optiska lösningar som har en lätthet för dess biologiska utrustning i Salzburg, Österrike.

Enligt benämner av överenskommelsen, framkallar fördriver de båda företagen som gemensamt ska, den Konservera plattformen, det Japanska företaget som också ska, erbjuder att dess design- och produktionsakkunskap ska möjliggöra commercialization av modulmicrofluidic och interconnectsystem för bruk i vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetapplikationer.

Markera L. Baum, verkställande direktör på den uttryckta Hjärnskrynklaren att de var glada att bli partner med med en berömd global korporation för att marknadsföra den Konservera modulmicrofluidic plattformen. Det Japanska företaget framkallar bioengineeringlösningar för företag liksom Hjärnskrynklare och begås till framkallning och introduktion av nya förbrukningsmaterialer för specifika applikationer i vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet. Sätta in, Sedan de är en välkänd spelare i konsumentelektroniken, brunn-utrustas de med olika kapaciteter för produktionen, och designen av kickprecision samlas plast- förbrukningsmaterialer för volym.

Källa: http://www.shrinknano.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit