Het Onderzoek en de Markten Kondigen de Beschikbaarheid van Rapport Nanocatalysts aan

Het Onderzoek en de Markten, belangrijke bron voor internationaal marktonderzoek en marktgegevens, hebben de toevoeging van Vorst + het nieuwe rapport „Nanocatalysts van Sullivan aangekondigd--De Analyse van het Effect van de Toepassing (Technisch Inzicht)“ aan hun het aanbieden.

Deze dienst met een adellijke titel Nanocatalysts van Vorst & van het onderzoek Sullivan--De Analyse van het Effect van de Toepassing verstrekt een overzicht van de ontwikkelingen die binnen deze industrie samen met een toepassingsanalyse plaatsvinden van de huidige markt en de technologische tendensen. In dit onderzoek, onderzoeken de deskundige analisten van de Vorst & van Sullivan grondig de volgende marktsegmenten: chemisch product en polymeer, petrochemische stoffen, alternatieve energie, milieu, en farmaceutische sectoren.

Opwindende Kansen voor Nanocatalysts in Deze Nieuwe Era van Nanoscience

Het Katalyseren van reacties bij nanoscale kan een verscheidenheid van toepassingen in domeinen zoals raffinage van olie, brandstofcellen, vernieuwbare energie, grondwatersanering, katalytische convertors, chemisch product en polymeer productie, farmaceutische en biomedische toepassingen, voedselverwerking, papier en pulp recycling, en textielproductie beïnvloeden. Technologie van Nanocatalyst kon goed de oplossing zijn aan de vele volgende uitdagingen die zich van procesefficiency aan breedte van producttoepassingen uitstrekken. Terwijl de gevestigde industrieën zoals olie en gas in het integreren nanocatalysts in hun processen langzaam zijn geweest, ziet de nieuwe en nieuwe toepassing in alternatieve energie en milieu eruit om de technologie van de vroege stadia van productontwikkeling aan boord te worden. In de petrochemische industrie, terwijl het grootste deel van de innovatie in de laboratoria gebeurt, zijn de collectieve ontwikkelingen in aantal relatively few geweest. Dit kan aan het feit dat worden toegeschreven de meeste collectieve betrokkenheid op dit gebied in termen van technologiegoedkeuring en financiële investeringen rijp is die op dit gebied in de loop van de afgelopen decennia zijn gemaakt.

Het Opnemen van nieuwe nanocatalysttechnologie in de heersende stromingsproductie zou zeker een paar meer jaar vergen om de brede waaier van subsectors te behandelen. Momenteel, is de groeiende nadruk bij het verminderen van lucht en watervervuiling door striktere verordeningen en haalbare afwisselende energiebronnen die het begrijpen van nanocatalystsamenstellingen in de vroege stadia van procesontwerp voor de nieuwe technologieën zullen opvoeren. „Het Tewerkstellen nanocatalysts wordt een belangrijke norm voor industriële chemische processen,“ zeg de analisten van dit onderzoek. „Het wordt duidelijker dat nanocatalysts grotere efficiency toelaat en productiviteit en daarom kan productiekosten verminderen.“ Aangezien de katalyse bij nanoscale efficiënt is, voorziet men dat nanocatalysts in kostenverminderingen van zelfs 70% in sommige productieprocessen kon brengen. Voorts nanocatalysts zijn hoogst selectief en dit resulteert in kleinere hoeveelheden bijproducten. De Afwezigheid of de verminderde hoeveelheden bijproducten kunnen de kosten om en reiniging in de reactieprocessen beurtelings verminderen te recycleren.

Ondanks verscheidene factoren die de ontwikkeling van nanocatalysts en hun goedkeuring in talrijke toepassingen aandrijven, omvatten de technologische uitdagingen dat de sector nog moet richten het handhaven van nanocatalyst stabiliteit en activiteit, agglomeratie van nanoparticles, controle van groottenanoclusters, en mogelijkheid om opnieuw gebruikt te worden van nanocatalysts. „Aangezien de nanotechnologie nog in de vroege stadia van ontwikkeling is, duurt de aanzienlijke onzekerheid in de bestaande verordeningen voor ontwikkeling van nanomaterials voort en daagt misschien de groei van de nanacatalystindustrie uit,“ verklaar de analisten. „Verder, de hoge kosten die typisch synoniem met nieuwe technologieën zijn konden nanocatalyst toepassingen ook beïnvloeden.“ De Stringente milieudieverordeningen aan olie en gas en chemische fabrikanten ook de groei van nanocatalysts in het ontwikkelen van een schoon en groen milieu door de emissie van giftige die gassen worden opgelegd heeft te verminderen tot het milieu van brandstof voorzien, naast het behandelen van afvalwateraftakkingen van de industrieën worden vrijgegeven. De „Groeiende vraag en de stringente ecologische normen voor productie vereisen katalysator met betere efficiency,“ besluit de analisten. „Nochtans, is het noodzakelijk om milieuvriendelijke groene katalysators te ontwikkelen die de versie van schadelijke materialen en afvalbijproducten van de chemische reacties kunnen afschaffen in het omringen van milieu.“

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit