Posted in | Nanoenergy | Nanobusiness

SVTC-Teknologier Förnyar och Utvidgar Partnerskap med Roth + Rau

Reagera till att dyka upp tillfällen i det sol- U.S.et marknadsföra såväl som den ekonomiska stimulusfinansieringen, SVTC-Teknologier och Roth + Rau har förnyat och har utvidgat deras partnerskap och upprättar en 30 megawatt (MW) värld-klassificerar photovoltaic (PV) utveckling, och fabriks- centrera lokaliserat i Kaliforniens Silicon Valley i Staden av San Jose. SVTC-Teknologier är en familjeförsörjare av teknologiutveckling, och commercializationen servar till globala halvledare-baserade beställare, och Roth + Rau är en världsledande sol- utrustningproducent som baseras i Tyskland.

Till Och Med den nya 30 MW Silicon Valley Photovoltaic Utvecklingen Centrera, SVTC och Roth + Rau det ska erbjudandet som ett fullt spänner av fabriks- utrustning och servar till företag som är förlovade i utvecklingen och produktionen av sol- celler.

Att Ändra villkorar sol- framgång för favör

Över hela världen marknadsför den sol- PVEN förväntas att ne $34 miljard vid 2013. Den ekonomiska stimulusräkningen som undertecknas in i lag i Februari 2009, är danandemiljarder av dollar som är tillgängliga till och med U.S.-Avdelningen av Energi (DoE) för förnybar energiinvestering i U.S.-företag som är inklusive de som är förlovade i sol- energiutveckling och som är fabriks-.

Under 2008 investerades nästan $4 miljard i sol- teknologier. Emellertid med det nytt marknadsföra besegra-vänden, mest sol- utvecklingsföretag i U.S.et, inklusive både starter och etablerade firmor, ha inte att ta fram till endera huvudstadutrustningen eller kosta-effektiva färdiga utvecklingslösningar som de behöver att lyckas. Utan sådan ta fram, är det osannolikt att mest sol- starter för U.S. kan fortleva mer än två år, eller att ska etablerade företag blomstrar och ner deras potentiellt.

”Vårt förhållande med Roth + Rau som framkallas över ett år sedan, har möjliggjort SVTC för att reagera snabbt till nya tillfällen som resulterar från att ändra, marknadsför villkorar, och stimulusfinansieringen för sol- energiutveckling av US-regeringen,”, sade Joe Bronson, VD av SVTC-Teknologier. ”har SVTC bevisat att värdera av dess affär modellerar av att ge utrustning och utvecklingskapaciteter för commercializationen av produkter i halvledaren portionr av dess affär. Vi ska anpassar det samma begreppet till den dyka upp sol- affären för US för att accelerera dess kapacitet att växa marknadsföra för sol- celler. Vi glädjas till flyttningen framåtriktat med en stark partner av Roth + Raus anseende, och sakkunskap och vi som båda förväntar att accelerera commercializationen som är processaa i sol- ge för cellutvecklingsstunder som är viktigt, kostar minskning till branschen resultera från deras kapacitet att ta fram en fabriks- värld-klassificera fodrar, i stället för att investera betydliga summor i deras egna pilot- produktionlättheter.”,

”Är tajmingen höger för en stor push in i U.S.et marknadsför för sol- teknologier, speciellt i Kalifornien och Silicon Valley,”, sade Dietmar Roth, VD av Roth + Rau AG. ”, Genom att bli partner med med SVTC, Roth + ska Rau, få tillträde till nation högsta koncentration av sol- produktutvecklingföretag såväl som upprätta enprofilera närvaro i Silicon Valley. Vi är mycket entusiastiska om marknadsföra för PV-utveckling, och fabriks- i U.S.et, som vi tror, balanseras för fortillväxt.”,

SVTC och Roth + Rau har markant utvidgat räckvidden av deras original planerar för Siliconet Valley som Photovoltaic Utveckling Centrerar, ökande kapaciteten av det fabriks- fodrar från 5 MW till 30 MW, för att möta den mer stora begäran från sol- utvecklingsföretag.

Silicon Valley den Photovoltaic Utvecklingen Centrerar, som är planlagd att vara fungerande vid Q1 2010, det ska erbjudandet som ett fullt spänner av låg-kostar utvecklingslösningar tillsammans med 30 MW den sol- cellproduktionen fodrar. Det fabriks- fodrar ska består av statlig-av--konst Roth + Rau utrustning och ska inkluderar också bearbetar från annat värld-klassificerar sol- utrustningleverantörer.

SVTC-Teknologier rusar utvecklingen och commercializationen av innovativa silikon-baserade teknologier och produkter, kostnadseffektivt och i ettsäkert sätt. Till Och Med lättheter i San Jose marknadsför avbildar Calif. och Austin, Texas, SVTC-servekunder, i snabbt att växa, liksom det nya minnet, nya transistorer, logik, MEMS, bioteknik, avkännare och photovoltaics. SVTC erbjuder ett följe av framkantutrustning och servar, flytta sig mycket långsamt inklusive full-fjäll 8, och 12 flytta sig mycket långsamt processaa kapaciteter, avancerad CMOS-utrustning som är analytisk servar, bearbetar utvecklingsservice, och commercializationen servar. SVTC co-ägas av Ledning för OakKullHuvudstad och Tallwood FöretagHuvudstad, tillsammans med ledning. SVTC-Teknologier är en jämbördig tillfällearbetsgivare.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit