Posted in | Nanoanalysis

Avancerade Tekniker för MaterialKarakterisering

Forska och Marknadsför, den ledande källan för landskamp marknadsför forskning och marknadsför data, har meddelat tillägget av ”Avancerade Tekniker för den MaterialKarakterisering” rapporten till deras erbjuda.

Nuförtiden impressively används iscensätter en stort antal av kraftiga karakteriseringtekniker av fysiker, kemister, biologer och för att lösa analytiska forskningproblem; speciellt de släkta till utredningen av rekvisitan av nya material för avancerade applikationer. Även Om det finns några tillgängligt bokar som handlar med sådan experimentella tekniker, är täcker är de endera för uttöms och mycket få tekniker eller för elementära att ge en fast bas för att att lära ska använda karakteriseringtekniken. Dessutom sådan bokar över-betonar vanligt läroboken att närma sig: att vara fullt av teoretiska begrepp och matematiska avledningar och utelämnande av den praktiska anvisningen krävde för att tillståndnykomlingar för att använda teknikerna.

Ett ha som huvudämnemål av det närvarande arbetet är därför att ge nyckel- information som är tillräcklig till tillstånd avläsaren att bära ut oberoende forskning genom att använda dessa karakteriseringtekniker. Den koncisa texten inkluderar inte endast klassiska Spectroscopic och Microscopical tekniker för Diffraction, utan också liten-metar avancerade statlig-av--konst tekniker liksom positronannihilation (PAS)spektroskopin, neutronspridning (SANS), liten-metar Röntgar spridningen (SAXS) och andra. Arbetet består av några 20 kapitel; varje som är hängivet till en särskild teknik och i form av en sammanställning av, föreläser levererat av hängivna forskare som har omfattande, erfar, i att använda den särskilda tekniken. Varje brunn-strukturerat kapitel består av en kort inledning till de funktionsdugliga principerna, hänvisar till fyllig bakgrund och ett summariskt av det potentiellt av tekniken; plus dess begränsningar. Ett separat delar upp ägnas till instrumentation; med explicit scheman för varje som är del-. Annat delar upp beskriver fallgroparna, som kan medfölja läkarundersökningmätningar, liksom de släkta till känsligheten begränsar, precision och exakthet; och också de praktiska svårigheterna som vändas mot av positiva användbara spetsar för nybörjare (möjlighetavenyer av felinkorporering som, är primaa av avkännaren, slits, kalibreringen, funktionsläget av standardiseringen Etc.) för lösning av dessa svårigheter. Exempel tas från spjutspetsforskningområden och diskuteras på längden för att visa hur en särskild teknik kan vara van vid löser sådan avancerade problem.

Detta bokar ska därför ger den uppåtsträvande posta-kandidaten/forskningdeltagaren med anstrykningen av ett stort nummer av karakteriseringtekniker, och forskare, som använder rutinmässigt dessa tekniker som nu ska, har ett omfattande och behändigt att hänvisa till vägleder till viktiga funktionsdugliga formler och praktiska spetsar. Slutligen uppdateras som ska redan-sakkunniga tekniker angår de senaste applikationerna av teknikerna som Denna är alldeles en unik och ovärderlig publikation.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit