Sändningar Reflekterar Växande TeknologiGodkännande

Amtech System, Inc. (NASDAQ: ASYS), en global leverantör av produktion- och automationsystem och släkta tillförsel för tillverkningen av sol- celler, halvledare och silikonrån som meddelades i dag, att dess sol- dotterbolag, Tempress System, Inc., har sänt ett av dess marknadsföra-ledande diffusionspannasystem till ett framstående sol- forskningsinstitut, lokaliserade i Asien. Ett understödjadiffusionssystem är planlagt att sända i Mars inkvarterar till ett ledande sol- forskningsinstitut i Australien. Dessa beställer mottogs i skatte- 2009.

J.S. Whang Presidenten, och Verkställande direktör av Amtech som kommenteras, ”behas Vi, för att se att sådan starkt att intressera i våra sol- produkter från dessa framstående sol- forskningsinstitut och att tro dessa beställer validerar vår växande teknologisakkunskap i bekläda-avsluta som är fabriks- av sol- celler. Racen till högre sol--cell omvandlingseffektivitet är intensiv, och vi tror oss placeras väl för att stötta våra kunder, i att uppnå högre effektivitet, och passande marknadsför en ncykelfärdig produktleverantör för teknologi till diffusionen, PSGEN och PECVDEN.”,

Utrustning för Amtech System, Inc. tillverkninghuvudstad, inklusive silikonrån som behandlar automation, termisk bearbeta utrustning och släkta förbrukningsmaterialer som används, i att fabricera sol- celler och halvledareapparater. Halvledare, eller halvledaren gå i flisor, fabriceras på silikonrånsubstrates som skivas från tackor och är delen av strömkretsen, eller elektroniska delar, av många inklusive sol- celler för produkter, datorer, telekommunikationapparater, automatiska produkter, konsumtionsvaror och industriell automation och kontrollerar system. Företagets rån som behandlar, att bearbeta för thermal och förbruknings- produkter tilltalar för närvarande, diffusionen, oxidation, avlagring, PECVD, och PSG-borttagning kliver använt i fabriceringen av sol- celler, halvledare, MEMS och poleringen av nyligen skivade silikonrån.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit