Specificerad Inblick in i de Total- Utvecklingarna i Vård-, Säkerhet och Miljö- Aspekter av Nanotechnology

Forska och Marknadsför, marknadsför marknadsför har den ledande källan för landskamp forskning och data, meddelat tillägget av den nya rapporten ”Nanotechnology för Frost + Sullivans - Bedömningen av Vård- Säkerhet och Miljö- Dela upp i faktorer” till deras erbjuda.

Denna tjänste- forskning ger en specificerad inblick in i de total- utvecklingarna i det vård-, säkerhet och de miljö- aspekterna (HSE) av nanotechnology. De tjänste- starterna med en överblick av HSE-implikationerna av nanotechnology som följs av ett tvunget, sätter in av analys av de branschchaufförerna och utmaningarna som bestyrkas med en omfattande forskningöverblick och analys i sfärerna av HSE. En strategisk utvärdering av möjlighetinsatserna har gits tillsammans med en specificerad utvärdering av den globala ekonomiska krisen, och dess få effekt på nanotechnology. att Profilera av den gemensamt använda HSE-nomenklaturen med en lista av den pågående forskningen projekterar i Nordamerika, och Europa avslutar studien.

ForskningÖverblick

Denna tjänste- betitlade Nanotechnology för Frost & Sullivan forskning--Bedömningen av Vård- Säkerhet och Miljö- Dela upp i faktorer (Tekniska Inblickar) ger en överblick av försöken som är involverade i överenskommelse som, det potentiellt riskerar av nanomaterials och nanotechnology och undersöker de krävda anvisningarna för att möta den framtida reglementet.

Denna analys är tillgänglig till och med Frost, & Sullivanss programmerar Tekniska Inblickar. Med detta program mottar beställare bransch-ledande marknadsför forskning tillsammans med omfattande saklig information som låter ditt företag mildra riskerar, identifierar nya tillfällen och kör effektiva strategier för tillväxt. Behaga klickar här För mer information på detta tjänste- beställnings- abonnemang.

TeknologiÖverblick

Vård-, Säkerhet och Miljö- Aspekter av Nanotechnology - Är det en Boon eller en Bane för Mankind?

Adventen av nanotechnology på det modernt landskap har dramatiskt ändrat forma, storleksanpassar, kvalitets-, kostar, och effektivitet av olika applikationer. Nanotechnology har tippats för att vara det bana-avbrottet av teknologi, med detta marknadsför förväntat att ne triljon $1 vid 2015. Den anmärkningsvärda rekvisitan av de olika nanomaterialsna har fångat uppmärksamheten av forskare, forskare och likadana producenter, och pågående forskningaktiviteter är kommande att exploatera deras potentiellt för den total- bettermenten av samhälle. ”Som teknologin är stilla i det begynna arrangerar, är den livsviktig att föra omfattande studier på den vård- människan, arbetares säkerhet, och miljö- aspekter (HSE),” noterar analytikeren av denna tjänste- forskning. ”Har Flera stats-, non-stats-, privata och icke-kommersiella organisationar samarbetat med olika forskningenheter, och den akademiska världen över jordklotet som bedömer, riskerar involverat i nanotechnology.”, Skulle HSE-studier möjliggör förbättrad överenskommelse av den riktiga naturen av denna teknologi och förhöjer uppehälle villkorar för mankind.

Commercializationen av någon teknologi beror på en omfattande studie av lifecyclebedömningen (LCA) av de tillverkade produkterna för att undersöka dess sannolika negation verkställer på människor och miljön. Ska LCA-studier stenlägger långt för utvecklingen av lösningar för att kontra negationaspekterna av dessa produkter. Även Om alla material har testats, och standardiserat av den olika regleringen eller reglerande förkroppsligar, spänner har storleksanpassa av iscensatte nanomaterials gjort det svårt för att de existerande systemen ska testa dekemiska kännetecknen av nanoparticles. ”Spänner överenskommelsen av uppförandet av partiklar i nano-fjäll är inte så sammanhängande som det av de samma partiklarna i mikro och makrofjäll,” något att säga analytikeren. ”Ar Experter redan blandade ihop med uppförandekännetecknen av nano-material och har funnit den som är svår att möblera en hänvisa till som är materiell för samma.”, Hänvisa till materiellt är vanligt kategoriserat baserat på den unika läkarundersökningen och den kemiska rekvisitan, och uppgiften är även svårare, som alla testa och mätningsinstrument och systems arbete baseras på hänvisar till materiellt.

Gå framåtriktat, paketerar de överflödande investeringarna påtänkta för stimulusen för nanotechnologyutveckling förväntas att förstärka forskningbetoningen på HSE-aspekten av nanotechnology. Insatserna som tas av Europén, och reglerande råd för U.S., i att identifiera den antog giftliga naturen av nanoparticlesna och deras följande bedömning, har mottagit en ha som huvudämnefillip, sedan meddelandet av den olika stimulusen paketerar. Rigorös och tåld forskning som nu ska, är möjligheten, i framkallning, riskerar bedömningstrategier för olika iscensatte nanoparticles tack vare tillgängligheten av fonder. Ratcheted upp intressera jämnar i det teknologi ska bly- till första visning av gröna och kosta-effektiva lösningar och att se till att ska sysselsättningstillfällen snabbt föröka sig i sfärerna av fabriks- och fördelningssystem för forskning. Nanotechnology har snidit en niche för honom i olika applikationer med de olika företagen som är förlovade, i byggande av en stark kund, baserar. Differentiering in i nytt marknadsför är ett ha som huvudämnemål för dessa företag, och tålde investeringförsök ska säkert lutande fjällen i favör av nanotechnology.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit