Posted in | Nanoenergy | Nanobusiness

Enel de Groene Macht zich, Scherp en STMicroelectronics Sluiten aan bij Krachten om Innovatieve Thin-Film PV Comités Te Produceren

Vandaag, Enel ondertekenden de Groene Macht, Scherp en STMicroelectronics een overeenkomst voor de vervaardiging van drievoudig-verbindings thin-film photovoltaic panelen in Italië. Tezelfdertijd Enel ondertekende de Groene Macht en Scherp een verdere overeenkomst om zonnelandbouwbedrijven gezamenlijk te ontwikkelen.

De overeenkomst Van Vandaag betreffende de photovoltaic paneelfabriek volgt het Memorandum van overeenstemming dat in Mei 2008 door Enel Groene Macht wordt ondertekend en Scherp. STMicroelectronics heeft zich bij dit strategische vennootschap aangesloten.

Deze overeenkomst merkt de eerste keer dat drie de globale technologie en de industriële krachtcentrales samen in een gelijk vennootschap zijn toegetreden om hun uniek bij te dragen aan de zonneindustrie waarde-toevoegen. Het brengt Enel Groene Macht, met zijn internationale marktontwikkeling en projectleidingsbekwaamheid samen; Scherpe, en zijn exclusieve drievoudig-verbindings thin-film technologie, die in de moederinstallatie in Sakai, Japan vanaf de lente van 2010 operationeel zal zijn; en STMicroelectronics, met zijn productiecapaciteit, vaardigheden en eigen middelen vooraf hoogst, hi-tech sectoren zoals micro-elektronica.

De fabriek, die in Catanië in de bestaande M6 faciliteit dat door STMicroelectronics wordt gevestigd moet worden bijgedragen, zou moeten een eerste productiecapaciteit van 160 MW per jaar hebben. De capaciteit van de installatie wordt gericht om geleidelijk aan tot 480 MW worden verbeterd per jaar in de loop van de volgende jaren en het recht van zijn begin zal de enige belangrijkste productiefaciliteit voor zonnepanelen in Italië vertegenwoordigen. Photovoltaic paneel productie bij de installatie van Catanië zou aan het begin van 2011 moeten beginnen.

Het project van 160 MW vereisen=zal= een totale investering van 320 Miljoen euro en zal wordt gefinancierd door een combinatie van gelijkheid, staatstoelagen en project financiering zonder toevlucht aan de aandeelhouders van de Gemeenschappelijke Onderneming voorbij hun quota in de Gemeenschappelijke Onderneming. Elke partner zal één derde van de gelijkheid - een verwachte bijdrage tot 70 miljoen Euro elk, of in contant geld of in speciën - intekenen en zal één derde aandelen in het nieuwe Bedrijf van de Gemeenschappelijke Onderneming houden.

De fabrieksoutput zal worden gebruikt om de aantrekkelijkste zonnemarkten in het EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) gebied met een bepaalde nadruk op het Mediterrane gebied te dienen. In dit gebied, Enel heeft de Groene Macht en Scherp reeds belangrijk verkoopnetwerken en ook plan om zonnelandbouwbedrijven gezamenlijk te ontwikkelen. Enel.si, het Enel Groene bedrijf die van de Macht zich in de installatie van photovoltaic systemen in de kleinhandelsmarkt specialiseren, ook aan de marketing inspanning zal deelnemen, die panelen aanbieden direct en door zijn franchisee netwerk van meer dan 500 gekwalificeerde installateurs in Italië.

Enel de Groene Macht heeft en Scherp een extra overeenkomst ondertekend die naar de verwezenlijking van een gelijke gemeenschappelijke onderneming op ont*wikkelen zonnelandbouwbedrijven wordt gericht. Het doel is cumulatieve capaciteit op een niveau van 500 MW tegen eind 2016 te installeren, gebruik makend van de photovoltaic panelen die bij de fabriek van Catanië worden vervaardigd. De doeltreffendheid van de overeenkomsten die door de partijen worden ondertekend is voorwaardelijk op de ontruiming die door de relevante betrokken autoriteiten wordt vrijgegeven.

Zijn thin-film photovoltaic panelen van de drievoudig-Verbinding bijzonder geschikt voor middelgrote en op grote schaal photovoltaic machtsgeneratie. Vergeleken bij gewone siliciumzonnepanelen, kunnen de drievoudig-verbindings thin-film photovoltaic modules zeer op hoog niveau van de efficiency van de energieomzetting zelfs in zeer hete klimaten handhaven. Dank aan hun lagere siliciuminhoud, deze modules is ook minder blootgesteld aan de ruwe vluchtigheid van de siliciumprijs.

Catanië vertegenwoordigt een ideale plaats aangezien het volledig voordeel van een bestaande halfgeleiderinstallatie en verwante faciliteiten evenals van zeer belangrijk aantal arbeidskrachten bekwaam in op silicium-gebaseerde productie neemt. Bovendien in het bijzonder wijdden de gastheren Conphoebus, een Enel onderzoekscentrum van Catanië volledig aan vernieuwbare bronnen, zonne, en energie toe - besparingen. Voorts is Sicilië één van de belangrijkste gebieden op het Mediterrane gebied voor de ontwikkeling van zonnelandbouwbedrijven en verstrekt een unieke plaats voor alle logistiek noodzakelijk om de naburige markten te bereiken.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit