Posted in | Nanoanalysis

Plattform för Microarray för Agilent TeknologiBarkasser Ny för Cytogenetic Forskning

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) introducerade i dag plattformen för microarrayen för den SurePrint G3 Människan CGH+SNP, kopierar ett innovativt system för samtidig analys av chromosomal numrerar ändringar och kopiera-friläge avvikelser.

Systemet låter forskare till studien den genetiska basen av utvecklings- oordningar såväl som många cancer.

Detta är de enda tvåna färgar CGH-plattformen, som kan avkänna förlust av heterozygosity/uniparental disomy (LOH/UPD) med 5 - till upplösning för megabase 10.

SurePrint G3 CGH+SNP microarrays

”Slutligen, har vi en samling som har optimalt att kopiera numrerar upptäckt, däribland sade det potentiellt för exon-vid-exonen täckning, som också har SNPs som avkänner frånvaro av heterozygosity [AOH] som orsakas av UPD eller consanguinity,” Dr. Arthur Beaudet, ordföranden av Avdelningen av Molekylära och MänniskaGenetik på den Baylor Högskolan av Medicinen.

”Är Vi upphetsada att tillfoga SNP-sonder till våra brett använda CGH-samlingar och att resultera i ett kraftigt, högt effektivt bearbeta för att avkänna båda kopierar numrerar ändringar, och kopiera-friläget LOH/UPD som levererar ett färdigare, profilera av genomic avvikelser,”, sade Anniek De Witte, den Agilent produktchefen, CGH-Microarrays. ”Fortsätter Upplösning, exakthet och känsligheten på de samma hög nivå som forskare har kommit att förvänta från vår CGH som erbjuder.”,

De Agilent SurePrint G3 CGH+SNP samlingarna är tillgängliga i både katalog, och beställnings- designer som är liknande till vår strömsamling, formaterar. Beställnings- microarrays kan klart planläggas i eArray, Agilents fritt Webbaserad applikation eller eArray XD, den skrivbords- versionen.

Både mäter katalogen SurePrint CGH+SNP 4x180K och microarraysna 2x400K ungefärligt 60.000 SNPs och att resultera i ungefärligt 5 - till upplösning för megabase 10 för LOH-/UPDupptäckt över den hela genom. De ungefärligt 120.000 CGH-sonderna på samlingarna för katalogen 4x180K består av LandskampNormana för den Cytogenomic SamlingKonsortium hel uppsättning för sond för version 8x60K och extra 60.000 sonder för en ryggrad. De ungefärligt 300.000 CGH-sonderna på samlingen för katalogen 2x400K är genen och exon-tendentiös fokuserande täckning på de viktigaste regionerna av genom.

De SurePrint G3 CGH+SNP microarraysna använder den identiska kick-genomgång workflowen, som de strömCGH-only microarraysna så de kan enkelt och effektivt att inkorporera in i cytogenetic forskning. Agilents kopierar Genomic analys för samling för komplimang för Workbenchprogramvara, genom att använda nya algoritmer för att bestämma, numrerar ändringar genom att använda CGH-sonder, för att mäta allele-närmare detalj kopiera numrerar av SNP-sonder och för att lokalisera regioner av LOH/UPD. Programvaran möjliggör samtidig analys metrik för QC av för CGH- och SNP-data tillsammans med för kick-förtroende datautvärdering.

Källa: http://www.agilent.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit