Posted in | Nanosensors

כנס הבהרה כלי Bonding משולב לייצור המוני

לפי קמרון חי

מומחים SEMATECH הדגיש התפתחויות חדשות מליטה רקיק בכנס השנתי ההתקנים 7 אריזות (DPC) שנערך בין מרץ 7 ו 10 בסקוטסדייל, אריזונה. זה יאפשר אריזה חסכונית ומדויקת של טכנולוגיית תלת מימדי.

וטכנולוגים הראו תהליך למות-to-wafer הקישוריות עם שיטה למות tacking והקולקטיבית מליטה על מצע פרוסות 300 מ"מ שלושה יישומים IC ממדי. ופלים Composite המהווה 50μm דק באמצעות סיליקון, דרך (TSV) רקיק רקיק חייב ידית תמיכה טופלו באמצעות קוביות קצר בטמפרטורה נמוכה tacking התהליך. שילוב זה גרם למות מהיר ל-רקיק הדרוש הטרוגנית three IC ממדי.

ופלה-to-wafer (WtW) מליטה היא דרישה ראשונית עבור חיבור תלת ממדי רקיק באמצעות הערמה. מפת הדרכים הטכנולוגית הבינלאומית המוליכים למחצה (ITRS) מדריך צפיפות גבוהה, ברמה בינונית, TSVs מציין דרך בקטרים ​​של 0.8 עד 4.0μm בשנת 2012 ומעבר לה. שלושה שבבים ממדי ישפיע על תעשיית המוליכים למחצה, בשל יכולתם כדי להתגבר על המגבלות דרוג, לשפר את הביצועים ואת יכולת בצורה חסכונית.

מקור: http://www.sematech.org/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit