Posted in | Nanoenergy

Nanotechnology-Baserade Beläggningar för FörsvarApplikationer

Vid Cameron Chai

Industriella Nanotech har avslutat kliniskt testar och analys av Nansulaten för militärships- och medelapplikationer. Spänna av korrosion-resistent beläggningar som består av ett materiellt baserat på nanotechnology, som erbjuder att termisk isolering, och resistent ska gjuta, avfyrar och kemikalieer, paketeras i envänskapsmatch och enbaserad utformning.

Stuart Burchill, verkställande direktör, sade att kärn- tankade ubåtar och ships såväl som de inre väggarna av militära behållare och bärare är områden var teknologin är tillämpbar.

U.S.-ArméKåren av Engineers i Vicksburg har använt denna teknologi leda i rör in isolering, Baserar U.S.-Marinen på Norfolk den Sjö- Skeppsvarven och den Sjö- Pärlemorfärg Hamnen i bly- innesluta i byggnader, Portsmouth belägger med metall den Sjö- Skeppsvarven i isolerings- och korrosionsövervakning av skeppsdockakonstruktioner, och vid den Sjö- Affären Centrera i Philadelphia leda i rör in isolerings- och korrosionsledning.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit