Posted in | Graphene

Quantum egenskaper tvåskiktsmembran grafen Kan utnyttjas för att skapa nya Quantum Transistor Field Effect

Av Cameron Chai

Ett team vid National Institute of Standards and Technology (NIST) har upptäckt att elektroniska drag av två grafem lager skiljer sig på nanonivå.

Resultaten visar att inte skillnaden i elektriska laddningar styrka mellan de två skikten variera över lagren, men också bakåt i riktning för att utveckla slumpmässigt pölar av positiva och negativa laddningar. Forskningen har publicerats i Nature Physics, och avslöjar att utvecklingen kunde hjälpa utnyttja grafem i hemelektronik.

Grafen lager med isolerande substrat orsakar elektroner (röd) och elektron hål (blå) för att samla i vattenpölar

NIST forskare Nikolai Zhitenev säger variationer i grafen elektriska potentialen frivilligt kan orsaka bandgap beroende på kommunikation mellan grafen elektroner eller med substratet grafen är placerad på.

Enligt NIST kollega Joseph Stroscio, mätningarna visar att samverkan mellan slumpmässiga isolerande substrat leder till pölar av elektroner och elektron hål i grafen lager. Båda är på ett större djup på den lägsta skiktet grund av dess närhet till underlaget. Denna skillnad i poolen djup mellan lagren leder till slumpmässiga omväxlande avgifter och rumsligt olika bandgap. Styra underlaget renhet kan ge laget att övervaka bandgap och hjälpa till att utveckla grafen-baserade transistorer som kan slås på eller av som en halvledare.

Stroscio säger att om underlaget kommunikationen skulle kunna minimeras, skulle kvantmekaniska egenskaper tvåskiktsmembran grafen användas för att utveckla ett stort transistor fält effekt.

Källa: http://www.nist.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit