Posted in | Carbon Nanotubes

De Onderzoekers Bestuderen Effect van Concentratie Nanotube op de Prestaties van de Transistor

Door Cameron Chai

De Studenten in Peter Burke's team bij de Universiteit van Californië, Irvine samen met gediplomeerde student, Nima Rouhi, hebben transistors waargenomen, die de eigenschap gemaakt gebruikend koolstof nanotube inkt kanaliseert.

Het team poogt geoptimaliseerde technieken te ontwikkelen om geschikt om gedrukt te worden, flexibele apparatuur bij temperaturen te vervaardigen die geen plastic substraten beïnvloeden.

Het laboratorium van Burke

Ondanks wordt verward, zijn deze nanotubenetwerken efficiënt in het vervoeren van elektronen van één buis aan een andere door een kanaal. Dit kenmerk is gebruikt om eenvoudige apparatuur te vervaardigen.

Maar Rouhi zegt, hebben zij nog niet begrepen hoe de nanotubesconcentratie in het kanaal de prestaties van de transistor beïnvloedt. Aanvankelijk, konden zij niet begrijpen of de nanotubedichtheid de transistorprestaties zou beïnvloeden. Het team ontdekte dat de transistors een brede waaier van eigenschappen in wafeltjes aanboden, vergden sommigen meer macht toen en wat taai om waren uit te zetten. Rouhi merkte op dat de hoge snelheidskanalen het maximumaantal nanotubes kenmerkten.

Het team controleerde de oppervlakteeigenschappen van siliciumwafeltje en de nanotubeconcentratie in de inkt, en ontdekte dat zij goede controle over de elektronische eigenschappen van hun apparatuur konden uitoefenen. De Transistors met een lage nanotubedichtheid hebben grote aan-uit- huidige verhoudingen die voor digitale toepassingen vrij geschikt zijn. De transistors die high-density kanalen kenmerken bieden hoge elektronenmobiliteit aan, die voor gebruik in radiofrequentieapparatuur zoals de markeringen van RFID nuttig is.

De hoge snelheidsapparatuur die door het team wordt ontwikkeld bood hoge elektronenmobiliteit van ongeveer 90 cm2/Vs aan, die ongeveer 100 keer hoger is dan die aangeboden door amorf silicium dat in dunne filmelektronika wordt gebruikt en bijna vier keer de elektronenmobiliteit die door amorfe oxyden wordt aangeboden. De volledige details van het onderzoek van het team werden vorig jaar geregistreerd in Geavanceerde Materialen.

in het algemeen, met concentraties van nanotubes, reisten de elektronen bij snellere snelheden door transistorkanalen. Het team ontdekte dat toen meer dan 100 nanotubes binnen één vierkant micron in een kanaal werden ingepakt, het verschil tussen de stroom en van stroom van de transistor scherp daalde. Het team hoopt dat high-purity inkt en kleinere verontreinigende stoffen in de kanalen betere prestaties in transistors konden leveren.

Bron: http://spectrum.ieee.org/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit