Posted in | Nanoanalysis

Het Laboratorium van Berkeley Leidt tot de Kunstmatige Molecules van Nanocrystal van de Halfgeleider die de Wet van Kasha Overtreden

Door Cameron Chai

Lawrence Berkeley het Nationale Laboratorium (het Laboratorium van Berkeley) van het U.S Ministerie van Energie heeft (DOE) kunstmatige halfgeleider nanocrystal molecules ontwikkeld en hen waargenomen werkend tegen het basisprincipe van de photoluminescence geroepen regel van Kasha, die verklaart dat wanneer het licht op een molecule wordt geleid, zal het licht uitzenden dat slechts van zijn laagste energie opgewekte staat fluorescent of fosforescerend is.

halfgeleider tetrapods die door het laboratorium van Berkeley wordt ontwikkeld

Paul Alivisatos, het laboratoriumdirecteur van Berkeley verklaarde dat een molecule van halfgeleider nanocrystal, in een tetrapod vorm uitgezonden licht van zijn veelvoudige energie staten opwekte. Aangezien deze nanocrystal molecules meer photostable zijn dan organische molecules, worden zij gebruikt in toepassingen van het optische ontdekken en lichte emissieprocessen die de etiketten van LEDs en van de weergave omvatten. Volgens Charina Choi, hoofdauteur van Nano Brieven, hebben halfgeleider nanocrystal tetrapods uitstekende structuren gelijkend op dat van methaan.

Alivisatos, Choi, en hun team ontwikkelde een kern of shell tetrapod van cadmium-selenide (CdSe) en cadmium-sulfide (CdS); welke een quasi-type-I bandregeling had om 30 tot 60% opbrengst van hoog luminescentiequantum toe te laten. De tetrapod hoogste bezette moleculaire orbit (HOMO) omvat een elektronengat binnen de cadmium-sulfide kern. Maar de laagste onbezette moleculaire orbit (LUMO) kan binnen de kern worden gecentreerd evenals in de vier wapens worden gevestigd, terwijl de laagste onbezette moleculaire orbit (LUMO+1) binnen de vier wapens van CdS aanwezig zal zijn.

Men merkte door de enige spectroscopie van deeltjesphotoluminescence op dat wanneer een kern of shell tetrapod van CdSe of CdS worden opgewekt, naast het verwachte resultaat van fotonemissie bij het homo-LUMO energiehiaat, er een andere fotonemissie bij een hogere energiehiaat was dat van LUMO+1 naar HOMO verschuift.

CdSe en CdS de kern of shell tetrapods kunnen krachten in nanoscalesensoren meten. Het Afgelopen onderzoek van Alivisatos en Choi openbaarde dat tetrapods de emissiegolflengten als resultaat van lokale spanning verschuiven zullen die op hun vier wapens wordt uitgeoefend. Wanneer de tetrapod wapens door spanning worden gebogen, stoort het de elektronische koppeling van de tetrapod heterostructuur die in kleurenveranderingen van het uitgezonden licht resulteren. Het wijzigt ook de verhouding van de emissieintensiteit van de twee opgewekte staten, verklaarde Choi. Door de wapenlengte van tetrapod CdSe en CdS kern of shell te wijzigen, zijn er kansen om elektronische koppeling en bandgroepering binnen de heterostructuur te controleren, die in emissies van veelvoudige opgewekte staten, geschikt voor nano-optische toepassingen resulteert.

Bron: http://www.lbl.gov

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit