Het Onderzoek en de Markten Voegen de Wet van de `- Nanotechnologie + Bedrijfs' Abonnement aan zijn het Aanbieden toe

Door Zal Soutter

Het Onderzoek en de Markten hebben het van de Bedrijfs Nanotechnologie `' Abonnement van de Wet & aan zijn catalogus omvat.

De Wet van de Nanotechnologie & de Zaken, een peer review dagboek, richten het beleid, de zaken en de wettelijke kwesties van micro en nano-schaaltechnologieën. Het is een gebiedende bron van informatie die waardevol deskundig analyse en inzicht verstrekt voor mensen die op deze snel het groeien gebieden werken. Het is een robuust analytisch hulpmiddel voor een bedrijf dat naar oplossingen voor regelgevingskwesties, een advocaat het octrooilandschap voor een specifieke technologie analyseren, en een institutionele investeerder streeft die zoeken om het effect te begrijpen van nanotechnologie op bepaalde markten.

Van de Nanotechnologie het Commerciële' redactiecomité van de Wet & bestaat uit zeer belangrijke onderzoekers, investeerders, stafmedewerkers en advocaten die actief aan deze kleinschalige technologieën deelnemen. Het dagboek kenmerkt diepgaande peer review artikelen op:

  • intellectuele eigendom, octrooivervolging, verlenen van vergunningen, en proces
  • Commercieel toepassingen en markteffect van onlangs nieuwe technologieën
  • Ethische en sociale implicaties van nanotechnologie
  • Risicodragend kapitaal en andere financierende mechanismen
  • Gevallenanalyses van verschillende bedrijfsmodellen en collectieve strategieën
  • Internationale wettelijke en bedrijfskwesties
  • Federale en staats wetgevende initiatieven en regelgevingskwesties

Elke kwestie bestaat ook uit overzicht van marktrapporten en boeken naast bijgewerkte gegevensbestanden van fusies en aanwinsten, aanvankelijk openbaar dienstenaanbod, gezamenlijke ontwikkelingsregelingen, vergunningsovereenkomsten, risicodragend kapitaalinvesteringen en wetskostuums. Met gegevensbestanden zoals Hein en Westlaw en een altijd groeiende abonneebasis, verstrekken de Wet & de Zaken van de Nanotechnologie nuttige informatie aan nanotechnologiestafmedewerkers, beleidsbepalers, academics, regelgevende analisten, procureurs, investeerders en ondernemers betrokken bij dit dynamische gebied.

Bron: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit