Posted in | Quantum Dots

IQC, WINT Viert het Openen van quantum-Nano Centrum

Door Zal Soutter

Het nieuwe hoofdkwartier van het Instituut dat voor Quantum (IQC) Gegevens Verwerkt werd bij de Universiteit van Waterloo geopend op 21, September 2012. Meer Dan 1.000 gasten en hoogwaardigheidsbekleders woonden de openingsceremonie van het Mike & quantum-Nano Centrum van Ophelia bij Lazaridis.

Het quantum-Nano Centrum opent bij de Universiteit van Waterloo

Het overzichtsgebouw zal tussen IQC en het Waterloo Instituut voor Nanotechnologie (WIN) worden gedeeld. Beide instituten zijn betrokken bij onderzoek met betrekking tot atomen, fotonen, elektronen en andere nano-schaalelementen.

Prof. Stephen Hawking, dat de ceremonie bijwoonde, verklaarde dat het een eer was om de gelegenheid samen met zijn collega's te vieren.

Mike Lazaridis, die meer dan $100 miljoen voor het project schonk, becommentarieerde dat het onderzoek dat bij de nieuwe faciliteit wordt geleid het gebied en de wereld zal omzetten. Het Waterloo Gebied kan komen QuantumVallei genoemd worden toe te schrijven aan verwezenlijking van nieuwe bedrijven.

De Geavanceerde technologie en de strenge wetenschappelijke normen zijn opgenomen in het ontwerp van het gebouw. Het wordt ontworpen om elektromagnetische straling, temperatuurschommelingen en trilling te beperken of te beperken. Cleanroom 6.700 sq.ft/een vervaardigingsfaciliteit zijn geconstrueerd met een afzonderlijke stichting. Het Schokbrekende materiaal wordt ingebed diep in deze stichting die trillingen aan binnen een micrometer inkort. Dit zal trilling verhinderen, zelfs als het hoofdgebouw sommige trillingen ondergaat.

WIN'S verklaarde Uitvoerende Directeur, Arthur Carty, dat de nanotechnologie de bouw nieuwe quantumapparaten gebruikend nanomaterials zal toelaten. De Nanotechnologie zal de brug aan quantum worden, bovengenoemde Carty.

Het onderzoek op het quantum-Nano Centrum zou tot hoogst nauwkeurige nanotechnologie, geavanceerde cryptografie en zeer krachtige quantumcomputers moeten leiden.

Bron: http://iqc.uwaterloo.ca/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit