Posted in | Lab on a Chip

Het Doorstaan op Stervormige Vesta Impliceert de geen Verwezenlijking van het Metaal Nanophase zoals op Maan

De oppervlakte van reuze stervormige Vesta doorstaat op een bepaalde manier die van een andere asteroïde volledig verschillend schijnt te zijn die nog, volgens nieuwe gegevens wordt bezocht die door het ruimtevaartuig van Dawn van NASA worden geregistreerd.

Dit beeld van het ruimtevaartuig van Dawn van NASA toont dichte omhooggaand van een deel van de rand rond de krater Canuleia op reuze stervormige Vesta. Canuleia, ongeveer zes mijlen (10 kilometers) in diameter, is de grote krater bij de onderst-linkerzijde van dit beeld. Dit close-upbeeld illustreert de structuur van het binnenland van de krater en de complexe details van de verse stralen over de grond van Vesta. Het beeld werd genomen door de frame camera van de Dageraad op 29 Dec., 2011, van een hoogte van ongeveer 130 mijlen (210 kilometers). (Krediet: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/PSI/Brown)

Dit nieuwe type van ruimteverwering stelt voor dat er iets over Vesta zijn - misschien zijn minerale samenstelling of zijn positie in het zonnestelsel - dat zijn oppervlaktemilieu fundamenteel van andere tot zover bestudeerde asteroïden verschillend maakt.

De nieuwe gegevens worden voorgelegd in document gepubliceerd 1 Nov., 2012, in de dagboekAard.

De Ruimte verwering is de termijn die wordt gebruikt om te beschrijven hoe de oppervlakten van organismen zonder lucht zoals asteroïden en sommige manen in tijd veranderen. Het fenomeen werd eerst geïdentificeerd op onze eigen Maan. De Grond die van verse effectkraters wordt uitgeworpen kijkt helderder dan de omringende grond als achtergrond, vaak vormt heldere stralen die vanaf de krater stromen. Het was niet duidelijk aanvankelijk waarom de onlangs blootgestelde grond verschillend zou kijken.

Als betere laboratoriumapparatuur, toonden de wetenschappers uiteindelijk aan dat de gronden in tijd op de maanoppervlakte verdonkeren omdat zij aan een constante versperring van uiterst kleine meteorieten evenals energieke deeltjes van de zon blootgesteld worden die als de zonnewind wordt bekend. Aangezien deze materialen met de oppervlakte in wisselwerking staan, veroorzaken zij een fijne deklaag van metaal nanoparticles die op grondkorrels in tijd opbouwt, die de grond verdonkert. Diep begraven materieel gebrek dat de deklaag, zodat wanneer het omhoog door een groot meteorieteffect heeft geroerd, het een helderdere verschijning dan de doorstane grond heeft.

Dit zelfde type dat van ruimteverwering metaal impliceert werd nanoparticles later gevonden om op verscheidene asteroïden eveneens voor te komen.

„Wij dachten wij dit mooi goed,“ de bovengenoemde geoloog Carle Pieters, één van Brown University van de originele wetenschappers begrepen om het fenomeen te bestuderen. „Dat is ruimteverwering.“ Of minstens was het tot het ruimtevaartuig van de Dageraad aantoonde dat Vesta, één van de grootste organismen in de stervormige riem, op een volledig verschillende manier doorstaat.

Zoals op de Maan, kijkt de grond die van kraters op Vesta wordt uitgeworpen verschillend van achtergrondgrond, zodat is het duidelijk dat één of ander soort verwering op Vesta plaatsvindt. Maar gebruikend de zichtbare en infrarode spectrometer van de Dageraad, vonden Pieters en de collega's dat de doorstane grond op Vesta om het even welk nanophasemetaal niet heeft dat doorstane grond op de Maan en sommige asteroïden kenmerkt.

„Wij weten dat de oppervlakte van Vesta doorstaat,“ bovengenoemde Pieters, „maar het kan niet gebeuren op dezelfde manier als deze andere organismen.“

Het Doorstaan op Vesta schijnt om door meteorieteffecten te gebeuren die gronden mechanisch, niet door verwezenlijking van de nanophasemetalen als op de Maan mengen. „Denk aan het als het werpen van een rots in een zandbak,“ bovengenoemde Pieters. „U verandert het zand op geen fundamentele manier. U werpt rond het enkel.“

De truc berekent nu waarom de nanophaseverwering zo doordringend op de Maan niet om op Vesta schijnt te gebeuren. Één mogelijkheid is dat de meteorieten die Vesta raken niet laten verdampen aangezien zij vaak op de Maan doen, of misschien is de zonnewind te zwak uit in de stervormige riem, makend de vorming van nanoparticles minder waarschijnlijk, bovengenoemde Pieters. Het overwicht van zich het mechanische mengen kon iets hebben met hoe te doen de gravitatiekenmerken van Vesta deeltjes om zich of met de aanvankelijke minerale samenstelling van Vesta toestaat te bewegen.

„Het zou heel wat dingen kunnen zijn,“ bovengenoemde Pieters. „Dat is het volgende probleem wij aan.“ nu werken

Pieters is ook van plan terug te gaan en ruimteverweringsprocessen op de Maan en andere asteroïden opnieuw te onderzoeken.

„Er zijn waarschijnlijk dingen die wij op andere asteroïden hebben overzien omdat wij ons net op de nanophasedeklagen hebben geconcentreerd,“ zij zeiden. „Maar Vesta heeft ons aangetoond dat dit het mengen zich procédé.“ werkelijk zeer belangrijk is

Bron: http://news.brown.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit