Posted in | Nanoanalysis

Nya Kataloger Specificerar Avancerat Samlas SpectrometerSystem från Hiden

Analytiska Hiden har utsläppt första av en ny serie av kataloger som beskriver deras avancerat för att samlas spectrometersystem. Den nya katalogen specificerar system som specifikt planläggs för applikationer för catalysis och för termisk analys, däribland samlas den Catlab integrerade microreactoren/spectrometerserie samman med fristående samlas spectrometers för applikation till thermogravimetric, evolved gasa, och förbränningstudier från 30 bommar för till ultrahigh dammsuger.

Att att be en kopiera av katalogen eller för ytterligare information på dessa eller andra Hiden produkter, behar kontakten Hiden som är Analytisk vid e-post på [email protected] eller, besöker den huvudsakliga websiten på www.HidenAnalytical.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit