Rapporten granskas OLED Material Markets

Forskning och Markets har meddelat tillägget av "OLED Marterials Marknader - 2008" rapport till deras erbjudande.

Eftersom OLED äntligen börjar ta fart för både belysning och program visas, de skapar nya möjligheter för material företag. Denna rapport och analyserar och kvantifierar dessa möjligheter och identifierar där utmaningarna är.

Rapporten tar upp alla delar av OLED-material på marknaden och omfattar både polymerer och små molekyler inklusive material för den nya lösningen bearbetningsbar liten molekyl metoder för OLED-tillverkning.

Det täcker också material för alla lager av OLED från fotoaktiva material själva, via elektroder och material inkapsling. Rapporten ger detaljerade prognoser av material brutit ut efter typ och applikation och kommer att omfatta strategiska profiler av de ledande företag som utvecklar och säljer OLED material av alla slag

Skrivet 18 nov 2008

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit