3M og EV Group Settle Wafer Bonding Patent Dispute

3M og EV Group (EVG) har blitt enige om å avgjøre patentinngrep søksmål reises av EVG mot 3M i US District Court for Southern District of New York knyttet til systemer for midlertidig wafer bonding.

Under betingelsene i forliket, detaljene som er konfidensielle, 3M, sine kunder, og 3M er lisensiert leverandører av 3Ms Wafer Support System vil fortsette å gjøre, selge og bruke Wafer Support System i global halvledere og emballasje markeder. EVG vil fortsette å forsvare sin patentportefølje og beskytte sin intellektuelle eiendom.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit