PlattformLösningar för den Låga Temperaturen För Lågtemperatur- Avkännare Från Oxford Instrumenterar

Täckte Ämnen

Bakgrund

PlattformLösningar för Låg Temperatur

Bakgrund

Lågtemperatur- avkännare används i ett ökande spänner av applikationer, tack vare deras enorma känslighet, i både läkarundersökningen och vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet och att spänna från astronomi till säkerhetsapplikationer. Det finns för närvarande särskilt intresserar i applikationer i den TeraHertz utstrålningsupptäckten. Att att uppnå ultimat känslighet som upptäcktsapparaterna behöver att kylas till låga temperaturer.

PlattformLösningar för Låg Temperatur

Oxford Instrumenterar NanoScience kan erbjuda en lång räcka av plattformlösningar för den låga temperaturen beroende av fungeringstemperaturen av den lågtemperatur- avkännaren, konfigurationen av att koppla ihop till utstrålningskällan och huruvida kräver du en Cryofree produkt eller ett system som kräver vätskekyla för cryogen.

Bordlägga 1 ska hjälp dig för att välja anslåprodukten.

Bordlägga 1.

 

Källa: Oxford Instrumenterar

För mer information på denna källa behaga besök Oxford Instrumenterar

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit