Nanocharacterization genom Att Använda ScanningKapacitensMikroskop (SCM)

Täckte Ämnen

Bakgrund

Hur Avläsande KapacitensMicroscopy (SCM) Fungerar

Genom Att Använda ScanningKapacitensMicroscopy för att Forska Belägga med metall OxidHalvledare (MOS)Teknologi

Bakgrund

Rumslig upplösning av mer mindre än 10 nm har identifierats som ett krav för exakt och kvantitativ tvådimensionell dopant som profilerar av LandskampTeknologiKretsschemat för Halvledare (ITRS). Sedan avläsande kapacitensmicroscopy (SCM) kan potentiellt möta detta mål, framkallar SCM in i en viktig teknik för att profilera för dopant av under-mikrometern halvledaren strukturerar.

Hur Avläsande KapacitensMicroscopy (SCM) Fungerar

SCM-tekniken baseras på kickfrekvenssvaret av belägga med metall-oxid-halvledaren (MOS) strukturerar, bildat mellan SCM-sonden, tar prov oxiden och halvledaren. Halvledaredopantkoncentrationen under sonden karakteriseras av ändringen i kapacitensen, dC som framkallas av en ändring för bias spänning, dV som appliceras mellan sonden och, tar prov. Omvändningen som modellerar tekniker, kan vara van vid information om extraktdopantkoncentration från SCM-mätningarna.

Genom Att Använda ScanningKapacitensMicroscopy för att Forska Belägga med metall OxidHalvledare (MOS)Teknologi

I att bära ut det experimentella SCM-arbetet, har vi funnit den fabricering av en rimligen bra kvalitets- overlying oxid på ta prov, är viktiga för framgången av SCM-mätningar i kvantitativ extraktion för dopantkoncentration. I jaga av detta arbete har vi visat att SCM-tekniken sig själv kan användas som en lokalnanoprobe för att bestämma det kvalitets- av oxidlagrar i MOS-teknologi, utan behovet att bilda belägga med metall eller att utfärda utegångsförbud för metallization för SCM-mätningarna, som den ledande sondspetsen fungerar något liknande utfärda utegångsförbud förelektroden av en MOS, strukturera. Några aspekter av SCM-forskningarbetet bärs ut i samarbete med Professorn Y.T. Yeow från Universitetar av Queensland, Australien. Förutom SCM utforskar vi också annan typ av scanningsondtekniker för karakteriseringen av nanostructures, liksom elektrostatisk för styrkamicroscopy och atom- styrkamicroscopy för ledning.

Källa: NUS Nanoscience och NanotechnologyInsats, MedborgareUniversitetar av Singapore (NUS).

För mer information på denna källa behaga besök NUSEN Nanoscience och NanotechnologyInsats.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit