Fujitsu Microelectronics och TSMC som Samarbetar på Processaa Teknologi för 28 nm

Begränsad Fujitsu Microelectronics och Fabriks- Företag för Taiwan Halvledare, Ltd. (TWSE: 2330 NYSE: TSM) som meddelas i dag att de har instämmt för att samarbeta på 28 nanometer (nm) processaa teknologi som uppsätta som mål för gjuteriproduktion av Fujitsu Microelectronicss logik ICs för 28nm och gemensamt för att framkalla en förhöjd kick-kapacitet 28nm processaa teknologi genom att använda TSMCS den avancerade teknologiplattformen. Föregående meddelade båda företag att ska Fujitsu Microelectronics samarbetar med TSMC på produktionen 40nm. Ska Detta fördjupa Fujitsu Microelectronicss samarbete för 40nm med TSMC och täcker gemensam utveckling av en optimerad kick-kapacitet 28nm processaa teknologi. Initial 28nm tar prov förväntas att sända in mot avsluta av 2010.

Denna kollaborativa försökssammanslutningFujitsu Microelectronicss sakkunskap och styrka i avancerat snabbt bearbetar och låg-driver designteknologier med TSMCS sakkunskap, och styrka i driva-effektiv kickkapacitetslogik/SoC bearbetar och framkantteknologiplattformen som är delen av den Öppna InnovationPlattformen (TM) från TSMC. Fördjupa samarbetet till ska 28nm ge tillfället för att både företag ska kapitalisera på en baserad konkurrenskraftig och kick-kapacitet 28nm teknologi på TSMCS portföljen för 28nm-teknologi, som inkluderar kick-kapacitet, och låg-driva applikationer.

De två företagen diskuterar också möjligheter för att samarbeta på avancerat paketera som kunde inkludera gemensamma utvecklingar, som sammanslutningFujitsu Microelectronicss strykor i denfria kick-kapaciteten och ultra-kick-klämmer fast räkningen som paketerar teknologier, med TSMCS styrka gå i flisor-paketera in integration och den avancerade Cu-/ELKinterconnecten.

”Fortskrider Vi snabbt i vårt föregående-meddelade samarbete med TSMC på processaa teknologi 40nm, med flera pågående produktdesigner i dagsläget,”, sade den Haruyoshi Yagien, Företags Vice verkställande direktör av Begränsad Fujitsu Microelectronics. ”Med denna mer ytterligare överenskommelse med TSMC på kick-kapacitet 28nm processaa teknologiutveckling och produktion, värderar ska vi sammanslutningen båda companies strykor att skapa mer stor för våra kunder och mer ytterligare drev tillväxten av affärer för TSMC, och Fujitsus ASIC och ASSP (*1) kärnar ur produkter.”,

”Utvald TSMC för Fujitsu Microelectronics som en partner som baseras i del på TSMCS oöverträffade rekord av framkallning och ramping av avancerade teknologier. Överenskommelsen är i dag också en rösta av förtroende i TSMCS teknologiplattformar, som inkluderar designen släkta överväganden liksom designsatser, design flödar, TSMC och 3rd partiIP; robustt apparat släkt dokumentation, bearbetar teknologiutmärkthet och den backend enheten och testar kapaciteter,”, sade Jason Chen, Vicepresident, Världsomspännande Salar och Marknadsföra, TSMC.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit