Konsortiet Ledde vid Tilldelad SAFENANO Avtalar för Att Framkalla Rådgivning på Bedömningen av Nanomaterials under RÄCKVIDD

En konsortium ledde vid SAFENANO från Institutet av den Yrkes- Medicinen har tilldelats två avtalar vid Institutet för Vård-, och KonsumentSkydd av Europeiska Kommission den Gemensamma Forskningen för Generaldirektorat Centrerar (JRC) att angå utvecklingen av den specifika rådgivningen på bedömningen av nanomaterials under RÄCKVIDD.

Första projekterar, Räckvidden-NanoInfo (också som är bekant som RIP-oN2), tilltalar informationskraven om RÄCKVIDDEN på inneboende rekvisita av nanomaterials. Understödja projekterar, Räckvidden-NanoHazEx (RIP-oN3), tilltalar begravningsbranschenexponeringsbedömningar, och föra äventyra och riskera characterisationen för nanomaterials inom RÄCKVIDDsammanhanget.

Konsortiet är ett partnerskap mellan SAFENANO, NanotechnologyBranscherna Anslutning, Cefic och Soluzioni Informatiche, och kommer med tillsammans internationellt berömda experter från inklusive läkarundersökningvetenskaper för discipliner, vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet, yrkes- hygien och riskerar bedömning.

Som tillverkas från, projekterar ska framkallas över en period av 12-16 månader i konsultation med en spänna av stakeholders, och ska används av Europeiska Kommissionen för att stötta mer ytterligare utvecklingar i RÄCKVIDDVägledning på InformationsKrav och Kemisk SäkerhetsBedömning. Båda projekterar start i Januari 2010.

Tala på projektets inceptionmötet i Ispra, projekterar SAFENANO-Direktören och ledare som Dr Råna Aitken sade att ”vi glädjas Europeiska Kommissionen har valt vår konsortium för att leverera dessa viktiga två och utmana projekterar”.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit